Dynacon Eclipse

IMI Heimeier
Sammenligne
​​​​​​​ Gulvvarmefordeler med automatisk mengderegulering Dynacon Eclipse justerer vannmengden i l/t direkte i de individuelle varmekretsene. Dette betyr at hydraulisk innregulering kan utføres i én enkelt operasjon. Vannmengden justeres kontinuerlig; dvs. at dersom mengden blir for stor når f.eks. kretser stenges, vil Dynacon Eclipse automatisk styre gjennomstrømningen i henhold til innstilt verdi. Reguleringsinnsatsen vil alltid sikre at det er alltid er korrekt gjennomstrømning. Dette gjør Dynacon Eclipse varmekretsfordelere til en tids- og kostnadsbesparende løsning, spesielt i forbindelse med idriftsetting av anlegg.

Automatisk hydraulisk innregulering

Ved hjelp av integrert mengdereguleringsenhet i hver termostatinnsats.

Strømningsmåler for hver varmekrets

For funksjonssjekk

Fordeler laget i rustfritt stål

Korrosjonsbestandig, slitesterk og driftssikker.

Tids- og kostnadsbesparende idriftsettingsløsning

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Gulvvarmesystemer

Funksjon:

Individuell romtemperaturkontroll med aktuator eller termostathode
Vannmengdebegrensning
Avstengning
Påfylling
Avtapping
Gjennomspyling
Utluftning

Trykklasse:

PN 6

Vannmengdeområde:

Gjennomstrømningen kan forinnstilles i området: 30-300 l/h.
Ventilene leveres med innstilling for igangkjøring.
Maks. 2,5 m3/h per fordeler.

Differansetrykk (ΔpV):

Maks. differansetrykk:
60 kPa (<30 dB(A))
Min. differansetrykk:
30 – 150 l/h = 17 kPa
150 – 300 l/h = 25 kPa

Temperatur:

Maks. arbeidstemperatur: 70°C
Min. arbeidstemperatur: -5°C

Materiale:

Fordeler:
Rustfritt stål 1.4301
Koblingselementer: Forniklet messing.

Ventilinnmat:
Messing
O-ringer: EPDM
Kjegle: EPDM
Ventilfjær: Rustfritt stål
Ventilinnmat: Messing, PPS (polyfenylensulfid)
Spindel: Spindel i Niro-stål med dobbel O-ringstetning.

Strømningsmåler:
Varmebestandig plast og rustfritt stål. Messing. EPDM-tetninger.

Påfyllings-, avtappings-, gjennomspylings- og utluftningsenhet:
Forniklet messing og plast. EPDM-tetninger.

Merking:

IMI Heimeier

Tilkoblingssett:

Folgende tilkoblingssett er tilgjengelig for fordeleren:
- Tilkoblingssett 1 med Globo kuleventiler
- Tilkoblingssett 2 med STAD innreguleringsventil og Globo kuleventil
- Tilkoblingssett 3 med Zeparo Vent luftutskiller i tilførselsledning og Zeparo Dirt slamutskillere i returledning
- Tilkoblingssett 4 med Globo kuleventil, inkludert avstandsstykke for varmemåler i returledning og Globo kuleventil med tilkobling for direkte måling i tilførsels- og returledning.
- Tilkoblingssett 5 – kontrollenhet med fast innstilt verdi og høytytende pumpe for styring av tilførselstemperatur.

Rørforbindelse:

Fordeler med flattettende tilkobling, 1" koblingsmutter.
Varmekrets-tilkobling med G3/4 overgang, Eurocone, egnet for klemkoblinger for plast-, kobber-, stål- og Alu/Pex-rør.
Se også Tilbehør.

Fordelerskap:

Fordelerbokser tilgjengelige som overflatemonterte og innfelte versjoner.

Tilkobling mot termostat og aktuator:

M30x1,5

Artikler

Dynacon Eclipse-fordeler for gulvvarmekrets

Antall varmekretser
EAN
Artikkelnr.
2
4024052964819
9340-02.800
3
4024052964918
9340-03.800
4
4024052965014
9340-04.800
5
4024052965113
9340-05.800
6
4024052965212
9340-06.800
7
4024052965311
9340-07.800
8
4024052965410
9340-08.800
9
4024052965519
9340-09.800
10
4024052965618
9340-10.800
11
4024052965717
9340-11.800
12
4024052965816
9340-12.800

Tilkoblingssett 1 med Globo kuleventiler, DN 20

Med rødt hode for tilførsel og blått hode for retur.

Kvs
EAN
Artikkelnr.
9,90
4024052770816
9339-01.800

Tilkoblingssett 2 med STAD innreguleringsventil og Globo kuleventil, DN 20

Inkludert målenippel for måling av differansetrykk og strømningsmengde.

Kvs
qmax
[m3/h]
EAN
Artikkelnr.
5,28
2,00
4024052775316
9339-02.800

Tilkoblingssett 3 med Zeparo Vent luftutskiller i tilførsel og Zeparo Dirt slamutskillere i retur, DN 20

Kvs
qmax
[m3/h]
EAN
Artikkelnr.
6,72
1,25
4024052775415
9339-03.800

S-tilkobling

For tilkoblingssett 3. Monteringsverktøy for retur i fordelerskap.

EAN
Artikkelnr.
4024052775712
9339-00.362

Tilkoblingssett 4 med Globo kuleventil DN 20, inkludert avstandsstykke for varmemåler i retur

Globo kuleventil med tilkobling G1/4 for direkte måling i tilførsel og retur.

Kvs
EAN
Artikkelnr.
9,90
4024052775613
9339-04.800

Tilkoblingssett 5 – kontrollenhet med fast innstilt verdi

Med høytytende pumpe Grundfos Alpha 2 15 - 60 130, termostatventil med kontaktføler og elektrisk rørmontert sikringsbryter 230V, 15A.
Minimum monteringsdybde, fordelerskap: 125 mm

Innstillingsområde
termostathode
Innstillingsområde
elektrisk rørmontert sensor
EAN
Artikkelnr.
20 - 50°C
10 - 90°C
4024052775514
9339-05.800

Fordelerskap

Innfelt skap, monteringsdybde 110 – 150 mm.
Merk 125 mm minimum monteringsdybde for tilkoblingssett 5!

Dimensjoner
mm x mm
EAN
Artikkelnr.
1
490 x 710
4024052790616
9339-80.800
2
575 x 710
4024052790715
9339-81.800
3
725 x 710
4024052790814
9339-82.800
4
875 x 710
4024052790913
9339-83.800
5
1.025 x 710
4024052791019
9339-84.800
6
1.175 x 710
4024052791118
9339-85.800


Kvs = m3/h ved et trykkfall på 1 bar ved helt åpen ventil.

Tilbehør

Forinnstillingsnøkkel

for Eclipse. Farge: oransje

NRF nr
EAN
Artikkelnr.
850 07 98
4024052937714
3930-02.142

EMOtec

På/av termoaktuator for gulvvarmeanlegg. Med posisjonsindikator i NC-versjon Egnet for alle TA/Heimeier termostatventilhus. For tekniske data, se datablad for EMOtec.

Modell
EAN
Artikkelnr.
230 V
Normalt stengt (NC)
4024052460359
1807-00.500
Normalt åpen (NO)
4024052490752
1809-00.500
24 V
Normalt stengt (NC)
4024052460458
1827-00.500
Normalt åpen (NO)
4024052491551
1829-00.500

Romtermostat

Med termisk tilbakekobling – styrer romtemperaturen sammen med termoaktuatorer.

Modell
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
230 V
uten temperatursenkning
4024052405916
1936-00.500
med temperatursenkning
4024052406111
1938-00.500
24 V
uten temperatursenkning
4024052406012
1946-00.500

Termostat P med analogt koblingsur

Elektronisk på/av romtermostat for tidsstyring av romtemperatur, med analog 7-dagers automatisk tidsbryter, pulsbreddemodulert utgangssignal (PWM) og vekselkontakt med flytende regulering.

Modell
EAN
Artikkelnr.
230 V
4024052405718
1932-00.500

Termostat P med digitalt koblingsur

Elektronisk på/av romtermostat for tidsstyring av romtemperatur, med digital automatisk tidsbryter, pulsbreddemodulert utgangssignal (PWM) og vekselkontakt med flytende regulering. Menybetjent via fire knapper.

Modell
EAN
Artikkelnr.
230 V
4024052763610
1932-01.500

Fordelingslist

Denne enheten brukes til tilkobling av termostater og elektrotermiske aktuatorer. Enheten egner seg for gulvmonterte varme- og kjøleanlegg (sommer-/vinterbruk). Det er mulig å veksle mellom varme- og kjølefunksjon via eksternt signal. Pumpelogikk muliggjør energioptimert pumpekontroll. For opptil 6 soner (rom). Klar til å plugges i et 230 V strømuttak.

NRF nr
EAN
Artikkelnr.
-
4024052891115
1612-00.000

Romtransmitter

Batteridrevet elektronisk kontrollenhet med fuzzy-regulering, inkludert batteri.

Modell
EAN
Artikkelnr.
Med digital tidsbryter, inkl. batteri
4024052763511
1640-02.500
Uten digital tidsbryter, inkl. batteri
4024052556915
1640-01.500
Med driftsmodus-bryter, inkl. batteri
4024052556816
1640-00.500

Sentralenhet

Mottar radiosignalene fra romtransmitterne. Med 8 eller 6 utgangskanaler for tilkobling av termoaktuatorer.

Modell
EAN
Artikkelnr.
6 utgangskanaler uten tidsmåler
4024052557011
1641-00.000
8 utgangskanaler med tidsmåler
4024052557110
1642-00.000

Termostathode F

Fjerninnstillingsenhet med innebygd sensor. Væskefylt følerelement.
Temp område 0 °C til 27 °C.

Kapillarrørslengde [m]
EAN
Artikkelnr.
2,00
4024052191017
2802-00.500
5,00
4024052191819
2805-00.500
10,00
4024052192717
2810-00.500

Håndratt

til alle HEIMEIER radiatorventiler. Med direkte tilkobling, hvit.

EAN
Artikkelnr.
4024052323494
1303-01.325

Lengdejusteringsenhet

For klemkobling av plast-, kobber-, stål- eller Alu/Pex-rør.
For ventiler med utvendige gjenger G3/4.
Messing, forniklet.

L
EAN
Artikkelnr.
G3/4 x G3/4
25
4024052298310
9713-02.354
G3/4 x G3/4
50
4024052298419
9714-02.354

Klemringskobling

For PEX-rør i henhold til DIN 4726, ISO 10508. PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875; PB: DIN 16968/16969.
Utvendige gjenger G3/4 i henhold til DIN EN 16313 (Eurocone).
Messing, forniklet.

Rør Ø
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
12x1,1
-
4024052136018
1315-12.351
14x2
850 11 72
4024052134618
1311-14.351
16x1,5
-
4024052136117
1315-16.351
16x2
850 11 73
4024052134816
1311-16.351
17x2
850 11 74
4024052134915
1311-17.351
18x2
850 11 75
4024052135110
1311-18.351
20x2
850 11 77
4024052135318
1311-20.351

Klemringskobling

For kobber- eller stålrør i henhold til DIN EN 1057/10305-1/2.
Utvendige gjenger G3/4 i henhold til DIN EN 16313 (Eurocone).
Metall til metall-tettende.
Messing, forniklet.
For rør med veggtykkelse på 0,8 -1 mm, benytt støttehylse. Følg teknisk veiledning fra rørprodusent.

Rør Ø
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
12
-
4024052214211
3831-12.351
14
-
4024052214310
3831-14.351
15
-
4024052214617
3831-15.351
16
-
4024052214914
3831-16.351
18
-
4024052215218
3831-18.351

Støttehylser

For kobbber- eller stålrør med en veggetykkelse fra 1 mm.
Messing.

Rør Ø
L
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
12
25,0
-
4024052127016
1300-12.170
15
26,0
-
4024052127917
1300-15.170
16
26,3
-
4024052128419
1300-16.170
18
26,8
-
4024052128815
1300-18.170

Klemringskobling

For kobber- eller stålrør i henhold til DIN EN 1057/10305-1/2 og rustfrie stålrør.
Utvendige gjenger G3/4 i henhold til DIN EN 16313 (Eurocone).
Mykttettende, maks. 95°C.
Messing, forniklet.

Rør Ø
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
15
-
4024052515851
1313-15.351
18
-
4024052516056
1313-18.351

Klemringskobling

For Alu/PEX-rør i henhold til DIN 16836.
Utvendige gjenger G3/4 i henhold til DIN EN 16313 (Eurocone).
Messing, forniklet.

Rør Ø
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
16x2
-
4024052137312
1331-16.351

Dobbel koblingsdel

For klemkobling av plast-, kobber-, stål- eller Alu/Pex-rør.
Messing, forniklet.

L
EAN
Artikkelnr.
G3/4 x R1/2
26
4024052308415
1321-12.083

Overgangsnippel

Begge sider for klemkobling av plast-, kobber-, stål- eller Alu/Pex-rør.
Messing, forniklet.

EAN
Artikkelnr.
G3/4 x G3/4
4024052136315
1321-03.081

Utskiftbar ventilinnsats

Med automatisk vannmengdebegrenser for Dynacon Eclipse.

NRF nr
EAN
Artikkelnr.
4024052966714
9340-00.300

Dynacon Eclipse strømningsmåler

Reserveinnsats.

NRF nr
EAN
Artikkelnr.
4024052979615
9340-00.101

Lufte, påfylling/ avtappingsenhet ½”

NRF nr
EAN
Artikkelnr.
1/2"
-
4024052989218
9321-00.102

Last ned alle
Navn Dokumenttype Last ned alle
1612-00-000.eps Drawings
1612-00-000.gif Drawings
1612-00-000.jpg Drawings
9321-00-102.eps Drawings
9321-00-102.gif Drawings
9321-00-102.jpg Drawings
9330-00-301.eps Drawings
9330-00-301.gif Drawings
9330-00-301.jpg Drawings
9332-00-300.eps Drawings
9332-00-300.gif Drawings
9332-00-300.jpg Drawings
9339-00-362.eps Drawings
9339-00-362.gif Drawings
9339-00-362.jpg Drawings
9339-01-800.eps Drawings
9339-01-800.gif Drawings
9339-01-800.jpg Drawings
9339-02-800.eps Drawings
9339-02-800.gif Drawings
9339-02-800.jpg Drawings
9339-03-800.eps Drawings
9339-03-800.gif Drawings
9339-03-800.jpg Drawings
9339-04-800.eps Drawings
9339-04-800.gif Drawings
9339-04-800.jpg Drawings
9339-05-800.eps Drawings
9339-05-800.gif Drawings
9339-05-800.jpg Drawings
9339-80-800.eps Drawings
9339-80-800.gif Drawings
9339-80-800.jpg Drawings
9340-00-101.eps Drawings
9340-00-101.gif Drawings
9340-00-101.jpg Drawings
9340-00-300.eps Drawings
9340-00-300.gif Drawings
9340-00-300.jpg Drawings
9340-04-800.eps Drawings
9340-04-800.gif Drawings
9339-01-800.dwg 2D3d
9339-01-800.stp 2D3d
9339-02-800-kugelhahn.stp 2D3d
9339-02-800-stad.stp 2D3d
9339-02-800.dwg 2D3d
9339-02-800.stp 2D3d
9339-03-800-zeparo-dirt.stp 2D3d
9339-03-800-zeparo-vent.stp 2D3d
9339-03-800.dwg 2D3d
9339-04-800-kugelhahn-distanzstueck.stp 2D3d
9339-04-800-kugelhahn.stp 2D3d
9339-04-800.dwg 2D3d
9339-05-800-Handregulierventil.stp 2D3d
9339-05-800-ohne-Ventile.stp 2D3d
9339-05-800-Th-Ventil-mit-Kopf.stp 2D3d
9339-05-800.dwg 2D3d
9339-80-800-ohne-rahmen.dwg 2D3d
9339-80-800.dwg 2D3d
9339-80-800.stp 2D3d
9339-81-800-ohne-rahmen.dwg 2D3d
9339-81-800.dwg 2D3d
9339-81-800.stp 2D3d
9339-82-800-ohne-rahmen.dwg 2D3d
9339-82-800.dwg 2D3d
9339-82-800.stp 2D3d
9339-83-800-ohne-rahmen.dwg 2D3d
9339-83-800.dwg 2D3d
9339-83-800.stp 2D3d
9339-84-800-ohne-rahmen.dwg 2D3d
9339-84-800.dwg 2D3d
9339-84-800.stp 2D3d
9339-85-800-ohne-rahmen.dwg 2D3d
9339-85-800.dwg 2D3d
9339-85-800.stp 2D3d
9339-90-800-ohne-deckel.dwg 2D3d
9339-90-800.dwg 2D3d
9339-90-800.stp 2D3d
9339-91-800-ohne-deckel.dwg 2D3d
9339-91-800.dwg 2D3d
9339-91-800.stp 2D3d
9339-92-800-ohne-deckel.dwg 2D3d
9339-92-800.dwg 2D3d
9339-92-800.stp 2D3d
9339-93-800-ohne-deckel.dwg 2D3d
9339-93-800.dwg 2D3d
9339-93-800.stp 2D3d
9339-94-800-ohne-deckel.dwg 2D3d
9339-94-800.dwg 2D3d
9339-94-800.stp 2D3d
9339-95-800-ohne-deckel.dwg 2D3d
9339-95-800.dwg 2D3d
9339-95-800.stp 2D3d
9340-02-800.dwg 2D3d
9340-02-800.stp 2D3d
9340-03-800.dwg 2D3d
9340-03-800.stp 2D3d
9340-04-800.dwg 2D3d
9340-04-800.stp 2D3d
9340-05-800.dwg 2D3d
9340-05-800.stp 2D3d
9340-06-800.dwg 2D3d
9340-06-800.stp 2D3d
9340-07-800.dwg 2D3d
9340-07-800.stp 2D3d
9340-08-800.dwg 2D3d
9340-08-800.stp 2D3d
9340-09-800.dwg 2D3d
9340-09-800.stp 2D3d
9340-10-800.dwg 2D3d
9340-10-800.stp 2D3d
9340-11-800.dwg 2D3d
9340-11-800.stp 2D3d
9340-12-800.dwg 2D3d
9340-12-800.stp 2D3d

Spør en ekspert


product