Trykksetting, avgassing og utfelling av slam

Optimalt trykkvedlikehold i HVAC-systemer kan gi bedre virkningsgrad og forlenge levetiden til et anlegg, uansett type. Det å sikre at systemet er fritt for smuss, slam, gass og magnetitt vil også forebygge skade, og kan redusere energiforbruket betraktelig. Vår enestående serie med trykkvedlikeholds-, slamutfellings- og avgassingsløsninger vil bidra til stabile, svært effektive og kostnadbesparende HVAC-anlegg med langvarig problemfri drift.​

 • Trykksetting og trykkvedlikehold
  Når det gjelder å holde trykket i HVAC-anlegg på optimalt nivå ved å sikre tilførsel av riktige mengder systemvann til rett tid, mener vi at forebygging er langt bedre enn utbedring.
  Les mer
 • Utluftingsenheter, slamutskillere og avgassere
  ​Våre løsninger for slamutfelling og avgassing gjør at du kan oppnå den vannkvaliteten du trenger for høytytende varme- og kjøleanlegg.
  Les mer
 • Sikkerhetsventiler, tilbehør og service
  Vi produserer også en serie med kompletterende tilbehør til våre trykkvedlikeholdsløsninger, inkludert mellomliggende kar, sikringsanordninger mot lavt vannivå, sikkerhetsventiler og en rekke andre produkter.
  Les mer
 • Beregning og kalkulasjon
  Våre verktøy for planlegging og beregning kan hjelpe deg med å oppnå ideelt trykkvedlikehold og optimal kontroll av kvaliteten på etterfyllingsvannet.
  Les mer
Trykksetting, Avgassing og utfelling av slam