Trykksetting og trykkvedlikehold

Når det gjelder å holde trykket i HVAC-anlegg på optimalt nivå ved å sikre tilførsel av riktige mengder systemvann til rett tid, mener vi at forebygging er langt bedre enn utbedring. Våre unike løsninger gir optimalt trykkvedlikehold, og forebygger problemer i forbindelse med systemtrykket. De​ vil gi årevis med høy virkningsgrad, energieffektivitet og systemstabilitet.​

 • Ekspansjonskar med fast fortrykk
  Våre statiske ekspansjonskar med fast fortrykk gir optimalt systemtrykk uten ekstern strømkilde.
  Les mer
 • Mellomliggende kar
  ​For beskyttelse mot for høy, eller for lav vanntemperatur i ekspansjonskar.
  Les mer
 • Trykkvedlikeholdssystemer med kompressorer
  Vi produserer en rekke kompressorbaserte trykkvedlikeholdssystemer som er ideelle for standard varme-, sol- og kjøleanlegg.
  Les mer
 • Trykkvedlikeholdssystemer med pumper
  Vi produserer en rekke pumpebaserte trykkvedlikeholdssystemer som er spesielt godt egnet for steder der høy ytelse, kompakt design og presisjon er essensielt.
  Les mer
 • Trykk overvåkning og etterfyllingssystemer
  Vi tilbyr innovative løsninger som holder trykket i HVAC-anlegg på optimalt nivå, og som automatisk sikrer at systemet inneholder riktig vannmengde for høy virkningsgrad.
  Les mer
 • Trykkstabilisering av forbruksvann
  Vår trykkstabiliseringsløsning for drikkevannsystemer er laget med høykvalitets butylgummi som er fri for kjemiske tilsetningsstoffer, og oppfyller dermed strenge lovfestede krav til kvalitet og hygiene.
  Les mer
Trykksetting og trykkvedlikehold