Vento Connect

IMI Pneumatex
Sammenligne
​​​​​​​ For varme-, sol- og kjølesystemer Vento Connect er en syklonbasert vakuumavgassingsenhet for varme-, sol- og kjølesystemer. Løsningen anbefales benyttet I anlegg som krever presisjon, høy ytelse samt kompakt design. Industriversjonen VI er spesielt designet for høytrykksanlegg med systemtrykk opp til 20,5 bar. BrainCube Connect kontrollpanel tar konnektivitet til et nytt nivå, og muliggjør kommunikasjon med BMS-system og andre BrainCube-enheter samt fjernstyring av trykkvedlikeholdssystemet gjennom sanntidsvisning.

Høyere virkningsgrad med syklonbasert vakuumavgassing

Betydligt mer effektiv enn andre vakuumavgassingssystem.

Direkte avgassing av etterfyllingsvann

For ekstra beskyttelse mot korrosjon

Enkel oppstart, ekstern tilgang og feilsøking

Standardisert integrert tilkobling til vår IMI Webserver og til BMS anlegg.

Vento Compact

Kompakt design. Gulv-stående eller vegg-hengt.

Komplett sortiment

Håndterer systemtrykk fra 0,5 til 20,5 bar

Teknisk beskrivelse - TecBox kontrollenhet

Anvendelsesområde:

Varme, sol og kjøleanlegg.
For systemer i henhold til EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Medie:

Ikke-aggressivt og gift-fritt medie.
Tilsetning av frostvæske opp til 50%.

Trykk:

Laveste tillatte trykk, PSmin: -1 bar
Maksimalt tillatt trykk, PS: se Artikler

Temperatur:

Min. tillatt temperatur, TSmin: 0 °C
Maks. tillatt temperatur, TS: 90 °C

Maksimalt tillatte omgivelsestemperatur, TA: 40°C
Laveste tillatte omgivelsestemperatur, TAmin: 0°C

Spenning:

Vento V/VF:
1 x 230 V (± 10 %) / 50 Hz

Vento VI:
Tiførselsspenning: 3x400V (± 10%) / 50Hz (3P+PE)
Kontrollspenning: 230V (± 10%) / 50Hz (P+N+PE)

Elektriske koblinger:

Lokale sikringer i henhold til strømforbruk og lokale normer
3 potensialfrie utganger (NO) for ekstern alarmindikasjon (230V maks. 2A)
1 RS-485 inn-/utgang
1 Ethernet RJ45 kontakt
1 USB-hub kontakt

Koblingsskinne i PowerCube for direkte kobling (Vento VI).

Beskyttelsesklasse:

IP 54 lik EN 60529

Mekaniske koblinger:

Vento V/VI
Sin1: inntak fra systemet G3/4"
Sout: uttak til systemet G3/4"
Swm: inntak, vannetterfylling G3/4"
Vento VF
Sin1: inntak fra systemet G1/2"
Sout: uttak til systemet G1/2"
Swm: inntak, vannetterfylling G3/4"

Materiale:

Metallkomponenter i kontakt med medium: karbonstål, støpejern, rustfritt stål, AMETAL®, messing, rødmetall.

Transport og lagring:

I frostfritt og tørt miljø.

Standard:

Bygget i henhold til
LV-D. 2014/35/EU
EMC-D. 2014/30/EU

TecBox kontrollenhet, Vento Compact Connect Varmeanlegg

Vento Compact Connect

Syklonbasert vakuumavgassingsenhet. 1 pumpe, 2 stk magnetventiler, 1 syklonbasert vakuumavgassingsenhet, tilkobling for vannetterfylling med magnetventil, kontaktvannmåler og BrainCube Connect-styring.
2 stk fleksible slanger med kuleventiler. 1/2" anslutning.

Type
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
VNd
[m3]
SPL
[dB(A)]
dpu
[bar]
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
10 bar (PS)
V 2.1 FE
520
575
350
30
0,75
10
~55*
0,5 - 2,5
840 26 38
7640161642294
303030-20400

T = Anordningens dybde.

VNd = Kapasiteten som en anordning er klassifisert for

Pel = Elektrisk belastning

dpu = Arbeidstrykkområde

*) Når pumpen går

TecBox kontrollenhet, Vento Connect Varmeanlegg

Vento V/VI .1 E Connect

Syklonbasert vakuumavgassingsenhet. 1 pumpe, 2 stk magnetventiler (Vento V), 1 magnetventil og 1 motorventil (Vento VI), 1 syklonbasert vakuumavgassingsenhet, tilkobling for vannetterfylling med magnetventil, kontaktvannmåler og BrainCube Connect-styring.

Type
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
VNd
[m3]
SPL
[dB(A)]
dpu
[bar]
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
10 bar (PS)
V 4.1 E
500
920
530
38
0,75
300
~55*
1-2,5
840 29 01
7640161629752
812 1101
V 6.1 E
500
920
530
40
1,1
300
~55*
1,5-3,5
840 29 02
7640161629769
812 1102
V 8.1 E
500
920
530
41
1,4
300
~55*
2-4,5
840 29 03
7640161629776
812 1103
V 10.1 E
500
1300
530
57
1,7
300
~60*
3,5-6,5
7640161629783
812 1104
13 bar (PS)
V 14.1 E
500
1300
530
67
1,7
300
~60*
5,5-10
7640161629790
812 1105
16 bar (PS)
VI 19.1 E
570
1086
601
78
2,6
300
~60*
6,5-15,5
7640161636774
303031-60600
25 bar (PS)
VI 25.1 E
570
1258
601
85
3,4
300
~60*
10,5-20,5
7640161636781
303031-60700

T = Anordningens dybde.

VNd = Kapasiteten som en anordning er klassifisert for

Pel = Elektrisk belastning

dpu = Arbeidstrykkområde

*) Når pumpen går

TecBox kontrollenhet, Vento Connect Kjøleanlegg (Kondensisolert)

Vento V/VI .1 EC Connect

Syklonbasert vakuumavgassingsenhet. 1 pumpe og 2 stk magnetventiler (Vento V), 1 magnetventil og 1 motorventil (Vento VI), 1 syklonbasert vakuumavgassingsenhet, tilkobling for vannetterfylling med magnetventil, kontaktvannmåler og BrainCube Connect-styring.

Kjøleisolering med kondensbeskyttelse

Type
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
VNd
[m3]
SPL
[dB(A)]
dpu
[bar]
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
10 bar (PS)
V 4.1 EC
500
920
530
39
0,75
300
~55*
1-2,5
840 29 04
7640161629806
812 1201
V 6.1 EC
500
920
530
41
1,1
300
~55*
1,5-3,5
840 29 05
7640161629813
812 1202
V 8.1 EC
500
920
530
42
1,4
300
~55*
2-4,5
840 29 06
7640161629820
812 1203
V 10.1 EC
500
1300
530
58
1,7
300
~60*
3,5-6,5
7640161629837
812 1204
13 bar (PS)
V 14.1 EC
500
1300
530
68
1,7
300
~60*
5,5-10
7640161629844
812 1205
16 bar (PS)
VI 19.1 EC
570
1086
601
86
2,6
300
~60*
6,5-15,5
7640161636958
303031-70600
25 bar (PS)
VI 25.1 EC
570
1258
601
94
3,4
300
~60*
10,5-20,5
7640161636941
303031-70700

T = Anordningens dybde.

VNd = Kapasiteten som en anordning er klassifisert for

Pel = Elektrisk belastning

dpu = Arbeidstrykkområde

*) Når pumpen går

Pleno P vannetterfyllingsenheter med Vento V/VI/VF

Pleno P BA4 R

Hydraulisk enhet for vannetterfylling med Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Består av stengeventil, tilbakeslagsventil, filter og tilbakestrømningssikring type BA (beskyttelsesklasse 4) iht NS EN 1717.
Med kobling for Pleno refill modul.
Tilkobling (Swm): G1/2

Type
PS
[bar]
B
L
H
m
[kg]
qwm
[l/h]
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
BA4 R
10
210
1300
135
1,1
350*
250**
50***
8402408
7640161630147
813 3310

*) med V/VI
**) med Vento Compact
***) når det kreves mengdebegrenser for lav strøms vannbehandling av påfyllings-vann.

Pleno P vannetterfyllingsenheter med Vento V/VI

Pleno P AB5

Hydraulisk enhet for vannetterfylling med Vento/Transfero Connect. Består av sisterne type AB (beskyttelsesklasse 5) iht. NS EN 1717. For installasjon bak på enheten. Kan benyttes for 3 parts bløtgjøringsenhet som ikke tilfredsstiller krav om 1300 l/h og derfor ikke kan kobles direkte.

Type
PS
[bar]
T
H1
H2
m
[kg]
qwm
[l/h]
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
AB5
10
220
280
1000
1,83
250
7640161630154
813 3320

Pleno P AB5 R

Hydraulisk enhet for vannetterfylling med Vento/Transfero Connect. Består av Pleno P BA4 R tilbakeslagsventil og Pleno P AB 5 modul, iht NS EN 1717 beskyttelsesklasse 5.

Type
PS
[bar]
T
H1
H2
m
[kg]
qwm
[l/h]
NRF nr
EAN
Artikkelnr.
AB5 R
10
220
280
1000
3,8
250
7640161630161
813 3330

qwm = maks. volum for vannetterfylling

T = Anordningens dybde.

Pleno Refill

Pleno Refill

Hydronisk enhet for bløtgjøring sammen med Vento/Transfero Connect Tex Box. Filter med 25 μm maskestørrelse for beskyttelse av anlegget. Beholder fyllt med høyverdig bløtgjøringsmedie.

3/4" løs mutter, 3/4" utvendig gjenge for flatpakning.
Trykk klasse: PS 8
Maks temperatur: 45°C
Minimum temperatur: > 4°C

Type
Kapasitet
l x °dH
Sin
Sout
D
H
L
m
[kg]
EAN
Artikkelnr.
Refill 16000
16000
G3/4
G3/4
195
383
475
8,6
7640161630475
813 3210
Refill 36000
36000
G3/4
G3/4
220
466
475
12,5
7640161630482
813 3220
Refill 48000
48000
G3/4
G3/4
270
458
475
15,7
7640161630499
813 3230

Pleno Refill Demin

Hydronisk enhet for demineralisering sammen med Vento/Transfero Connect Tex Box. Filter med 25 μm maskestørrelse for beskyttelse av anlegget. Beholder fylt med høyverdig demineraliserings medie.

3/4" løs mutter, 3/4" utvendig gjenge for flatpakning.
Trykk klasse: PS 8
Maks temperatur: 45°C
Minimum temperatur: > 4°C

Type
Kapasitet
l x °dH
Sin
Sout
D
H
L
m
[kg]
EAN
Artikkelnr.
Refill Demin 13500
13500
G3/4
G3/4
220
466
475
12,5
7640161630505
813 3260
Refill Demin 18000
18000
G3/4
G3/4
270
458
475
15,7
7640161630512
813 3270

→ = Strømningsretning

Spør en ekspert


product