Środowisko

Nasze rozwiązania są przyjazne dla środowiska i takie są nasze praktyki biznesowe. 


Minimalizacja oddziaływania na środowisko

Zapewniamy, że nasze praktyki biznesowe, procesy produkcyjne i tworzone przez nas produkty mają minimalny wpływ na środowisko, co jest podstawową wartością IMI Hydronic Engineering. Każdy pracownik otrzymuje odpowiednie przeszkolenie i w pełni rozumie znaczenie naszych polityk środowiskowych.
​

Najczystsze, najbardziej zielone procesy produkcyjne
Używamy tylko materiałów, które mają niewielki wpływ na środowisko i mogą być poddane recyklingowi po zakończeniu ich cyklu życia. ​Dążymy do realizacji najczystszych i najbardziej ekologicznych procesów produkcyjnych w celu minimalizacji emisji CO2.​
Środowisko