Jesteśmy uczciwi i działamy etycznie

​​​​To prosta koncepcja: 
traktujemy innych w sposób, w jaki chcielibyśmy być traktowani sami
.

Mamy swoje zasady i trzymamy się ich
​
Praktyki  biznesowe zgodne z etyką są dalekie od biurokracji, której nie ma w IMI Hydronic Engineering - wiemy, jak robić interesy. Robimy to, co należy
W całej naszej długiej historii zawsze staraliśmy się przestrzegać dobrych praktyk. Najlepsze praktyki dotyczą sposobu, w jaki traktujemy ludzi, rozwijamy​​ istniejące i tworzymy nowe produkty - wszystko to zgodnie z wymogami prawnymi i umownymi.​
Jesteśmy zobowiązani do rozumienia Waszych potrzeb jako klientów i do robienia właściwych rzeczy, jeśli chodzi o interesariuszy, szerszą społeczność oraz środowisko. Wdrażamy praktyki etycznego postępowania w całej firmie i oczekujemy tego samego od naszych partnerów, dostawców i wszystkich, z którymi pracujemy, aby osiągnąć te same wysokie standardy, które są podstawowym elementem naszej działalności. ​

Ufamy naszym ludziom, więc Ty też możesz im zaufać

Nie wierzymy w przypadki, dlatego każdy pracownik przechodzi szkolenia i otrzymuje porady jak zachowywać się etycznie i przestrzegać zobowiązań prawnych. Niedawno wprowadziliśmy kompleksowy kodeks postępowania, który formalizuje to, czego oczekujemy od pracowników i przedsiębiorstwa. 
Kiedy nasi pracownicy działają dobrze, to i firma tak działa.​
IMI Way ​​
Dowiedz się więcej o tym, jak postępować według IMI Way.
Jesteśmy uczciwi i działamy etycznie