Audytor 7.1

Baza danych katalogowych programu zawiera informacje na temat rur, armatury Heimeier oraz TA i grzejników produkowanych przez wiodące firmy krajowe i zagraniczne. Duża elastyczność programu sprawia, że w jednym projekcie można jednocześnie stosować armaturę, rury i grzejniki różnych firm.
Program IMI C.O. 7.1 daje możliwość projektowania bardzo dużych instalacji (nawet 140 pionów i 12000 grzejników). Dostarczona z programem biblioteka typowych fragmentów rysunku (bloków) takich jak pionopiętra, elementy układów mieszkaniowych i rozdzielaczowych pozwala na szybkie tworzenie rozwinięcia. Ponadto użytkownik może definiować praktycznie nieograniczoną liczbę własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku. Bloki takie mogą być następnie wykorzystywane w kolejnych projektach. Dzięki funkcji powielania dowolnych elementów rysunku można np. wprowadzić fragment rozwinięcia instalacji na całej kondygnacji (kolejne piony lub układy mieszkaniowe), a następnie automatycznie utworzyć rozwinięcie i dane dla następnych kondygnacji.

​Moduł instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją.

​Moduł instalacji centralnego ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego.
​Moduł instalacji centralnego chłodzenia.

​Wnioskuj o licencję
​Wnioskuj o licencję
​Wnioskuj o licencję
​Moduł do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego oraz zapotrzebowania na energię.


​Wnioskuj o licencję
Nowe funkcje programu 7.1:
 • Import i eksport rysunków w formacie DWG 2018
 • Funkcja porządkowania stref pionów na rozwinięciu
 • System kopii zapasowych plików z danymi
 • Mechanizm automatycznie generujący schemat aksonometryczny projektowanej instalacji.
 • Możliwość wyświetlania przewodów instalacji z rzeczywistymi średnicami.
 • Mechanizm inteligentnego powielania elementów instalacji "w dół".
 • Funkcja porządkowania etykiet na kilku kondygnacjach jednocześnie (na rysunkach rzutów i aksonometrii) oraz mechanizm powielania etykiet na sąsiednie kondygnacje.
 • Usprawnienia szkicowania instalacji kanalizacji.
 • System skrótów klawiszowych umożliwiający przypisanie prostych kombinacji przycisków do najczęściej wykorzystywanych narzędzi rysunkowych.
 • Usprawnienia edycji właściwości warstw rysunku.
 • Usprawnienia wyświetlania informacji o obiegu przez dany grzejnik / odbiornik.  

Zapytaj eksperta


Audytor 7.1