IMI C.O. 3.8

Pobierz tutaj (.ZIP)​


​Baza danych katalogowych programu zawiera informacje na temat rur, armatury Heimeier oraz TA i grzejników produkowanych przez wiodące firmy krajowe i zagraniczne. Duża elastyczność programu sprawia, że w jednym projekcie można jednocześnie stosować armaturę, rury i grzejniki różnych firm. Program Audytor C.O. daje możliwość projektowania bardzo dużych instalacji (nawet 12000 grzejników).​

Program Audytor C.O. daje możliwość projektowania bardzo dużych instalacji (nawet 12000 grzejników). Program umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach których:
 • Dobiera średnice przewodów. Określa opory hydrauliczne poszczególnych obiegów, z uwzględnieniem ciśnienia grawitacyjnego wynikającego z ochłodzenia wody w przewodach i odbiornikach ciepła.
 • Podaje całkowite straty ciśnienia w instalacji.
 • Redukuje nadmiary ciśnienia w obiegach poprzez dobór nastaw wstępnych zaworów z podwójną regulacją lub dobór średnic otworów kryz dławiących.
 • Uwzględnia konieczność zapewnienia odpowiedniego oporu hydraulicznego działki z odbiornikiem ciepła (Dpgmin).
 • Dobiera nastawy regulatorów różnicy ciśnienia zainstalowanych w miejscach wybranych przez projektanta (podstawa pionu, gałąź instalacji itd.).
 • Automatycznie uwzględnia wymagania odnośnie autorytetów zaworów termostatycznych (odpowiednie spadki ciśnienia na zaworach).
 • Dobiera wymiennikowe węzły mieszkaniowe oraz
 • Bufory cieplne współpracujące z węzłami mieszkaniowymi.
 • Dobiera grupy pompowe.
 • Dobiera pompy.
 • Pozwala na zastosowanie sprzęgieł hydraulicznych.
 • Umożliwia zastosowanie podwójnych rozdzielaczy.

W ramach obliczeń cieplnych program realizuje następujące funkcje:

 • Określa zyski ciepła od przewodów instalacji prowadzonych przez poszczególne pomieszczenia.
 • Oblicza ochłodzenie czynnika grzejnego w przewodach.
 • Dla podanego zapotrzebowania na moc cieplną określa wymagane wielkości grzejników.
 • Dobiera odpowiednie strumienie czynnika grzejnego dopływającego do istniejących odbiorników ciepła uwzględniając jego ochłodzenie w przewodach oraz zyski ciepła od przewodów (wariant regulacji istniejącej instalacji np. w ocieplonych budynkach).
 • Uwzględnia wpływ ochłodzenia wody w przewodach na wartość ciśnienia grawitacyjnego w poszczególnych obiegach, jak również na moc cieplną odbiorników ciepła.
 • Projektuje grzejniki podłogowe.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać następujące kryteria:

 • Instalacja pompowa.
 • Układ przewodów dwururowy, jednorurowy lub mieszany.
 • Czynnik grzejny lub chłodniczy: woda, glikol etylenowy, glikol propylenowy.
 • Rozdział dolny, górny, układy z poziomym rozprowadzeniem przewodów, układy rozdzielaczowe.
 • Grzejniki konwekcyjne.
 • Grzejniki podłogowe.
 • Grzejniki ścienne.
 • Samoczynne zawory odpowietrzające (nie może być sieci odpowietrzającej).
 • Zwykłe lub termostatyczne zawory grzejnikowe.
 • Regulacja wstępna za pomocą zaworów z nastawami wstępnymi lub kryz.
 • Stabilizacja różnicy ciśnienia za pomocą stabilizatorów dławiących.
 • Możliwość stosowania regulatorów przepływu

Aby uzyskać darmowy numer licencji bądź w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy problemów z otwarciem pliku prosimy o kontakt na chacie lub pod adresem ​projekty.esc@imi-hydronic.com

Lista zmian wprowadzonych do wersji IMI CO 3.8:​

 • Poprawiono  oznaczenia produktów w programie , dzięki czemu łatwiej jest wybrać potrzebną armaturę.  Litera K-oznaczą wersję kątową, P- wersję prostą itp.
 • Poprawiono opisy aby były zgodne z opisami w kartach katalogowych
 • Zaktualizowano parametry techniczne armatury
 • Dodano do programu automatyczny odpowietrznik  Zeparo ZUT DN 15 dzięki czemu będzie w specyfikacji materiałowej
 • Dodano separatory zanieczyszczeń, które automatycznie program poprawnie dobiera. Do średnicy DN 40 separator Zeparo ZUD, powyżej od DN50 do DN300 separator Zeparo ZIO
 • Przypisano głowice termostatyczne do zaworów termostatycznych marki Heimeier dzięki temu w zestawieniu materiałów będzie komplet tzn. zawór wraz z pasującą do niego głowicą.
 • Przypisano głowice termostatyczne do grzejników dolno-zasilanych dzięki temu w zestawieniu materiałów będzie komplet tzn. grzejnik wraz z pasującą do niego głowicą.
 • Uporządkowana została  baza produktowa (zostały produkty będące w ciągłej ofercie, wycofane produkty nie będące w sprzedaży zostały usunięte, na życzenie będą mogły być dodane w zależności od potrzeb)
 • Dodano nowe produkty :
 1. STAD-R - Zawór równoważący do małych przepływów (niskie Kv),
 2. A-exact - Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu
 3. Dynacon - Innowacyjny rozdzielacz z ogranicznikami przepływu
 4. TA-FUS1ON- pierwszy na rynku zawór równoważący i regulacyjny z płynnym, regulowanym Kvs.
 5. V-exact II – Zawór termostatyczny z nastawą wstępną współpracujący z siłownikiem
 • Dodano dodatkowe podgrupy ułatwiające wybór produktu:

 1. Zawór balansowy, równoważący, podpionowy - gwintowany
 2. Zawór balansowy, równoważący, podpionowy – kołnierzowy
 3. Regulator różnicy ciśnienia liniowy – gwintowany
 4. Regulator różnicy ciśnienia liniowy – kołnierzowy
 5. Zawór 2 w 1 równoważący i regulacyjny z siłownikiem
 6. Regulator ogrzewania podłogowego


IMI C.O. 3.8