IMI C.O. 4.1

Pobierz tutaj (.ZIP)​


​​Baza danych katalogowych programu zawiera informacje na temat rur, armatury Heimeier oraz TA i grzejników produkowanych przez wiodące firmy krajowe i zagraniczne. Duża elastyczność programu sprawia, że w jednym projekcie można jednocześnie stosować armaturę, rury i grzejniki różnych firm.
Program IMI C.O. 4.1 daje możliwość projektowania bardzo dużych instalacji (nawet 140 pionów i 12000 grzejników). Dostarczona z programem biblioteka typowych fragmentów rysunku (bloków) takich jak pionopiętra, elementy układów mieszkaniowych i rozdzielaczowych pozwala 
na szybkie tworzenie rozwinięcia. Ponadto użytkownik może definiować praktycznie nieograniczoną liczbę własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku. Bloki takie mogą być następnie wykorzystywane w kolejnych projektach. Dzięki funkcji powielania dowolnych elementów rysunku można np. wprowadzić fragment rozwinięcia instalacji na całej kondygnacji (kolejne piony lub układy mieszkaniowe), a następnie automatycznie utworzyć rozwinięcie i dane dla następnych kondygnacji.

Charakterystyka programu IMI CO 4.1​​

​​Program umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach których:
 • Dobiera średnice przewodów.
 • Określa opory hydrauliczne poszczególnych obiegów, z uwzględnieniem ciśnienia grawitacyjnego wynikającego z ochłodzenia wody w przewodach i odbiornikach ciepła.
 • Podaje całkowite straty ciśnienia w instalacji.
 • Redukuje nadmiary ciśnienia w obiegach poprzez dobór nastaw wstępnych zaworów lub dobór średnic otworów kryz dławiących. Uwzględnia konieczność zapewnienia odpowiedniego oporu hydraulicznego działki.
 • Dobiera nastawy regulatorów różnicy ciśnienia zainstalowanych w miejscach wybranych przez projektanta (podstawa pionu, gałąź instalacji itd.).
 • Automatycznie uwzględnia wymagania odnośnie autorytetów zaworów termostatycznych (odpowiednie spadki ciśnienia na zaworach).
 • Dobiera wymiennikowe węzły mieszkaniowe, (wersja 3.8).
 • Dobiera bufory cieplne współpracujące z węzłami mieszkaniowymi, (wersja 3.8).
 • Dobiera grupy pompowe.
 • Dobiera pompy.
 • Pozwala na zastosowanie sprzęgieł hydraulicznych.
 • Umożliwia zastosowanie podwójnych rozdzielaczy.

Program umożliwia wykonanie obliczeń cieplnych, w ramach których:
 • Określa zyski ciepła od przewodów instalacji prowadzonych przez poszczególne pomieszczenia.
 • Oblicza ochłodzenie czynnika grzejnego w przewodach.
 • Dla podanego zapotrzebowania na moc cieplną określa wymagane wielkości grzejników.
 • Dobiera odpowiednie strumienie czynnika grzejnego dopływającego do istniejących odbiorników ciepła uwzględniając jego ochłodzenie w przewodach oraz zyski ciepła od przewodów (wariant regulacji istniejącej instalacji np. w ocieplonych budynkach).
 • Uwzględnia wpływ ochłodzenia wody w przewodach na wartość ciśnienia grawitacyjnego w poszczególnych obiegach, jak również na moc cieplną odbiorników ciepła.
 • Oblicza parametry projektowanych grzejników podłogowych.

W programie jest możliwe zaprojektowanie następujących instalacji:
 • Instalacja pompowa.
 • Układ przewodów: jednorurowy, dwururowy lub mieszany.
 • Czynnik grzejny lub chłodniczy: woda, glikol etylenowy, glikol propylenowy.
 • Rozdział dolny, górny, układy z poziomym rozprowadzeniem przewodów, układy rozdzielaczowe.
 • Grzejniki konwekcyjne, podłogowe lub ścienne.
 • Samoczynne zawory odpowietrzające (nie może być sieci odpowietrzającej).
 • Zwykłe lub termostatyczne zawory grzejnikowe.
 • Regulacja wstępna za pomocą zaworów z nastawami wstępnymi lub kryz.
 • Stabilizacja różnicy ciśnienia za pomocą stabilizatorów dławiących.
 • Możliwość stosowania regulatorów przepływu.
 • Baza danych katalogowych programu zawiera informacje na temat rur, armatury i grzejników. 

W jednym projekcie można jednocześnie stosować rury i grzejniki różnych firm. Pod tym linkiem​ znajdują się filmy instruktażowe dotyczące projektowania na rozwinieciu.
Aby uzyskać darmowy numer licencji bądź w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy problemów z otwarciem pliku prosimy o kontakt na chacie lub pod adresem ​projekty.esc@imi-hydronic.com


IMI C.O. 4.1