Instal-San 4T IMI Hydronic Engineering

Instal-San wspomaga projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych, ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej

Pobierz tutaj


Możliwości obliczeniowe programu obejmują:

 • projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych obejmujących wodę zimną i ciepłą wodę użytkową wraz z cyrkulacją,
 • projektowanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych zgodnie z EN 12056,
 • wprowadzanie danych w oparciu o plan instalacji na rzucie budynku i / lub rozwinięcie płaskie lub aksonometryczne,
 • program posiada edytor rzutów budowlanych oraz moduł importu rysunków w formacie DWG lub DXF (z interpretacją obiektów lub bez), a także w wielu formatach graficznych jako podkładów do ręcznego rysowania rzutów,
 • praktycznie brak ograniczeń co do wielkości projektowanej instalacji; możliwość podziału projektu na fragmenty umieszczone na oddzielnych arkuszach rysunkowych; fragmenty projektu narysowane na oddzielnych arkuszach rysunkowych można dowolnie łączyć między sobą za pomocą zdalnych połączeń,
 • określenie przepływów ciepłej i zimnej wody zgodnie z normą, uwzględnianie odbiorników o poborze ciągłym,
 • dobór średnic rur według konfigurowalnych kryteriów, opcjonalnie korekta średnic sieci wodociągowej w przypadku deficytu ciśnienia wody w źródle,
 • dobór średnic armatury wodociągowej,
 • ​​obliczanie przepływów cyrkulacyjnych ciepłej wody metodą termiczną (zgodnie z DVGW),
 • obliczanie wymaganego ciśnienia dla każdego ze źródeł wody,
 • dobór wielkości i nastaw zaworów na cyrkulacji c.w.,
 • dobór zaworów antyskażeniowych,
 • dobór regulatorów ciśnienia, obliczanie układów podnoszących ciśnienie,
 • obliczenia wychłodzeń w sieci c.w. i cyrkulacyjnej,
 • dobór izolacji dla przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,

​W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z działem techniczno-handlowym​​.


Instal-San 4T IMI Hydronic Engineering