Instal-therm 4.13 HCR

Najnowszy program Instal-therm 4.13 HCR do projektowania instalacji grzewczej, chłodniczej, ogrzewania płaszczyznowego oraz ciepła technologicznego. W programie zostało dodanych 11 schematów hydraulicznych TA jako gotowe bloki.​
W przypadku zainteresowania aby uzyskać numer licencji prosimy o kontakt​5działem wsparcia technicznego na czacie lub na adres @​​.
Pobierz tutaj
Kompleksowe obliczenia instalacji obejmują:

  • dobór średnic rur i armatury, w tym również obliczanie instalacji o częściowo lub całkowicie narzuconych średnicach,
  • automatyczny dobór wszystkich złączek i kształtek niezbędnych do zrealizowania wynikającej ze schematów struktury połączeń i geometrii sieci oraz połączeń z armaturą i odbiornikami,
  • regulację nastawczą sieci, do czego mogą być użyte zawory grzejnikowe i pod-pionowe z nastawą wstępną, regulatory różnicy ciśnień lub przepływu, a także kryzy dławiące,
  • dobór wymaganej wysokości podnoszenia pomp umiejscowionych na działkach lub w układach mieszających,
  • dobór izolacji rurociągów,
  • cieplne i hydrauliczne obliczenia płaszczyzn grzejnych ogrzewania podłogowego lub ściennego wg EN 1264 z automatycznym doborem optymalnej temperatury zasilania obwodów,
  • dobór grzejników z uwzględnieniem wychłodzenia czynnika w rurociągach, zysków ciepła od działek i stosowanych dodatków,
  • obliczenia dopasowujące wydajność grzejników konwekcyjnych poprzez korektę schłodzenia wody i strumienia czynnika grzejnego,
  • kompletne zestawienie materiałów: rur, kształtek i złączek, izolacji, grzejników, elementów ogrzewań płaszczyznowych, zaworów i pozostałej armatury.
  • w programie dodane zostały schematy hydrauliczne TA do odbiorników końcowych. Schematy hydrauliczne TA to 11 gotowych bloków wspomagających projektowanie instalacji grzejnikowych, ciepła technologicznego, systemów płaszczyznowych oraz instalacji chłodniczych.​W przypadku zainteresowania aby uzyskać numer licencji prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego na czacie lub na adres @​

Instal-Therm 4.13 HCR