Arkusz doboru naczyń wzbiorczych IMI Pneumatex

​Pobierz tutaj (.ZIP)

Pobierz tutaj (.ZIP)Z dumą prezentujemy narzędzie w postaci programu doborowego, za pomocą którego bez problemu można dobrać właściwą pojemność naczynia wzbiorczego dla różnych systemów oraz odgazowacze próżniowe.​

Z dumą prezentujemy narzędzie w postaci programu doborowego, za pomocą którego bez problemu można dobrać naczynie wzbiorcze dla różnych systemów.A co najważniejsze zawiera pełna procedurę obliczeniową z pokazanymi wzorami i wynikami do odbioru urządzenia ciśnieniowego przez Urząd Dozoru Technicznego. ​Program umożliwia szybki dobór:

 • naczynia wzbiorczego wg wymagań normy PN-EN 12828,
 • naczynia wzbiorczego wg wymagań normy PN-B 02414,
 • naczynia wzbiorczego do instalacji wody użytkowej,
 • naczynia wzbiorczego do instalacji solarnej,
 • układu odgazowania instalacji,
 • naczynia pośredniego,
 • odgazowaczy próżniowych.

Najważniejsze zalety programu to:
 • prosty i szybki dobór układu utrzymania ciśnienia w oparciu o właściwe normy,
 • możliwość precyzyjnego doboru naczynia dla różnych wartości temperatury: początkowej i końcowej czynnika (wody lub różnych stężeń glikolu etylenowego i propylenowego),
 • automatyczna procedura określania minimalnej wymaganej pojemności naczynia,
 • wyeliminowanie ewentualnych pomyłek w trakcie doboru „pod presją czasu”,
 • uzyskanie wydruku pełnej procedury obliczeniowej zgodnie z właściwymi normami,
 • bardzo prosta aktualizacja doboru poprzez zmianę parametru wejściowego,
 • brak problemów z odbiorem urządzenia ciśnieniowego przez UDT.​


Do korzystania z arkusza wymagany jest dostęp do MS Office (Excel min. 2007). 
Po pobraniu pliku wymagane jest hasło do korzystania z programu, w celu uzyskania hasła bądź w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy problemów z otwarciem pliku prosimy o kontakt na chacie lub pod adresem ​projekty.esc@imi-hydronic.com​​Uwaga !!!W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox należy po pobraniu pliku .zip  przypisac domyślny program za pomocą którego można rozpakować plik.Arkusz doboru naczyń wzbiorczych IMI Pneumatex