EasyPlanEasyPlan pomoże przy wyborze zaworów, rozmiarów oraz przygotowania schematu mniejszych systemów grzewczych. Łatwe w użyciu oprograwmoanie udostępnia szybką kalkulację ich schematow. Ustawienia początkowe dla zaworów termostatycznych ​, zaworow odcinających oraz wielu innych pozwalają na szybkie kalkulację w kilku krokach. Także naczynia wzbiorcze Statico oraz​ separatory powietrza, mikrobąbli i zanieczyszczeń Zeparo mogą być zwymiarowane bezproblemowo.
EasyPlan