Słownik

Nie masz pewności co do terminologii używanej przez nas?
Chcemy ułatwić Tobie tak wykorzystywać Twoją instalację HVAC, abyś mógł czerpać z niej jak najwięcej. Poniżej znajduje się lista skrótów wraz z rozwinięciem i krótkim opisem, którą możesz napotkać w opracowaniach na temat instalacji HVAC.​

​Skrót​RozwinięcieTłumaczenie​​Opis
AHUAir Handling UnitsCentrala wentylacyjnaUrządzenie, którego zadaniem jest uzdatnienie i dostarczanie powietrza. Wchodzi w skład systemu HVAC.
APQPAdvanced Product Quality PlanningZaawansowane Planowanie Jakości WyrobówZestaw  procedur i technik stosowanych w przemyśle w procesie rozwoju produktów.
BIMBuilding Information ModellingModelowanie informacji o budynkuŚrodki, które za pomocą modelu numerycznego pozwalają na analizę budynku. Często jest to pierwszy krok do osiągnięcia wysokiej wydajności i zwiększenia efektywności energetycznej budynku jako całości.
BMCSBuilding Management and Control SystemSystem zarządzania I sterowania budynkuSystem komputerowy instalowany w budynkach mający na celu sterowanie i monitorowanie urządzeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak: urządzenia wentylacyjne, oświetlenie, systemy energetyczne, systemy przeciwpożarowe oraz systemy bezpieczeństwa.
BMSBuilding Management SystemSystem zarządzania budynkuSystem komputerowy instalowany w budynkach mający na celu sterowanie i monitorowanie urządzeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak: urządzenia wentylacyjne, oświetlenie, systemy energetyczne, systemy przeciwpożarowe oraz systemy bezpieczeństwa.
Bus Magistrala komunikacyjnaMagistrala jest systemem komunikacyjnym służącym do przesyłania danych pomiędzy komponentami w systemie komputerowym lub w sieci komputerowej.
Chilled beam Belka chłodzącaRodzaj wymiennika ciepła zapewniający ogrzewanie lub chłodzenie konwekcyjne montowany w podwieszanym suficie lub zawieszony tuż pod nim.
CRACComputer Room Air ConditioningSzafa klimatyzacji precyzyjnejCzęsto związany z centrami danych, gdzie systemom chłodzenia są stawiane wysokie wymagania.
ΔP (Delta P)Delta P (ΔP) Powszechny termin w branży HVAC, który określa spadek ciśnienia w elementach systemu, takich jak zawory.
Dezincification OdcynkowanieProces, w którym cynk jest usuwany ze stopu przy kontakcie z wodą. Odcynkowanie może powodować porowatość stopu, prowadzącą do przecieków i zmniejszenia własności wytrzymałościowych.
DNDiameter NominalŚrednica nominalnaStandardowy termin odnoszący się do średnicy rury.
DpDifferential PressureCiśnienie różnicoweRóżnica ciśnień pomiędzy dwoma punktami w instalacji HVAC.
EPBDEnergy Performance of Buildings DirectiveDyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa UE, której celem jest zachęta do redukcji konsumpcji energii poprzez wymianę najlepszych praktyk i wiedzy na temat efektywności energetycznej i oszczędzania energii pomiędzy państwami członkowskimi. Więcej informacji na stronie:

http://www.epbd-ca.eu/

EPDMEthylene Propylene Diene Monomer rubberGuma otrzymywana z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowychRodzaj syntetycznej gumy, często nazywanej elastomerem, wykorzystywanej w szerokim zakresie zastosowań.
EQMEqual Percentage Value (EQM characteristics)Wartość stałoprocentowa (charakterystyka EQM)Charakterystyka EQM zapewnia, że zawór jest zgodny z charakterystyką wymiennika ciepła lub wymiennika chłodnicy w celu zapewnienia proporcjonalnego transferu ciepła zdefiniowanego przez dowolny sygnał sterujący w celu zapewnienia dokładnej kontroli.
FCUFan Coil UnitKlimakonwektorElement instalacji HVAC, znajdujący zastosowanie w każdym typie budynków. Posiada funkcję grzania i/lub chodzenia poprzez nawiew powietrza.
HVACHeating Ventilating and Air ConditioningCiepłownictwo, wentylacja i klimatyzacjaUrządzenia wykorzystywane w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w różnych typach budynków.
HVACRHeating Ventilating Air Conditioning and RefrigerationCiepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja I chłodnictwoSprzęt wykorzystywany w systemach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w różnych typach budynków.
KvsFlow factor or value in cubic metres per hour Współczynnik przepływu wyrażający wielkość przepływu przez zawór, przy spadku ciśnienia statycznego na zaworze wynoszącym 1 bar. Wyraża się go w m3/h.
MBVManual Balancing ValveRęczny zawór równoważącySłuży do kontroli przepływu i równoważenia systemów ogrzewania i chłodzenia w układach HVAC. Za pomocą ręcznego zaworu równoważącego dostosowuje się natężenie przepływu, tak aby uzyskać pożądaną temperaturę w najbardziej energooszczędny sposób w całej instalacji.
MRVManual Radiator ValveRęczny zawór termostatycznyUżywany do regulacji przepływu i kontroli mocy cieplnej grzejników w instalacjach HVAC.
PIBCVPressure Independent Balancing and Control ValveNiezależne od ciśnienia zawory równoważące i regulacyjneUrządzenie „trzy w jednym" do efektywnego równoważenia i regulacji systemów HVAC. Składa się z zaworu regulacyjnego, ogranicznika przepływu maksymalnego poprzez wbudowany automatyczny regulator różnicy ciśnień w celu poprawy jakości regulacji i zapewnieniu lepszej efektywności energetycznej.
PPSPolyphenylene SulphidePolisulfid fenylenuTwardy, nieprzejrzysty materiał termoplastyczny, który charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wysoka temperaturę, substancje chemiczne oraz odporny na działanie ognia.
PWMPulse Width ModulationModulacja szerokości impulsówTechnika modulacyjna, która koduje komunikat na sygnał pulsujący, zamiast prostego sygnału on/off.
RTLReturn Temperature LimiterOgranicznik temperatury powrotuUrządzenie, które zapobiega przekroczeniu zadanej temperatury powrotu w grzejnikach lub w ogrzewaniu podłogowym. Kiedy temperatura wzrośnie ponad pożądany poziom, zawór jest zamykany do czasu obniżenia temperatury do ustawionego poziomu temperatury.
THETheodor HeimeierTheodor HeimeierLogo THE na niektórych produktach IMI Hydronic Engineering  nawiązuje do Theodora Heimeiera - założyciela firmy Heimeier, obecnie części IMI Hydronic.
Thermostatic Head/Sensor Głowica termostatyczna/ sensor termostatycznyUrządzenie montowane na zaworze termostatycznym (TRV), które za pomocą czujnika temperatury reguluje przepływ ciepłej wody do grzejnika, tak aby uzyskać pożądaną temperaturę w pomieszczeniu.
TRVThermostatic Radiator ValveZawór termostatycznySamoregulujący zawór, który automatycznie zamyka się lub otwiera w zależności od temperatury otoczenia w pomieszczeniu zmierzonej przez czujnik temperatury znajdujący się w głowicy termostatycznej.
UFHUnderfloor HeatingOgrzewanie podłogoweSystem zasilany elektrycznie lub poprzez system ciepłej wody grzewczej, zlokalizowany pod podłogą. W ogrzewaniu podłogowym, system rur jest połączony poprzez rozdzielacz do źródła ciepła. Pozwala on na dystrybucję wody grzewczej w systemie, kontrolowanym poprzez termostat.
VAC/VDCVolts Alternating Current / Volts Direct CurrentPrąd zmienny / prąd stałyOkreśla jaki typ prądu jest wymagany do eksploatacji urządzeń elektrycznych.
Glossary