Równoważenie hydrauliczne za pomocą technologii AFC

​Łatwiej niż kiedykolwiek. Równoważenie hydrauliczne systemów grzewczych może zarówno zwiększyć komfort, jak i obniżyć zużycie energii nawet o 35%. W praktyce jednak, równoważenie instalacji jest stosowane w nie więcej niż jednej czwartej wszystkich systemów wodnych. Wynika to głównie z faktu, że dla istniejących systemów, struktura orurowania jest często nieznana, co może utrudniać ustalanie niezbędnych parametrów instalacji. Innowacyjna technologia AFC (Automatic Flow Control) z automatyczną regulacją przepływu, zapewnia równoważenie instalacji centralnego ogrzewania nawet w trudnych do obliczeń warunkach. Jest to rozwiązanie, zarówno proste, jak i niezawodne.
​Celem wodnej instalacji grzewczej jest dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła zgodnie z założeniami, dla utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Aby to osiągnąć, dla wszystkich odbiorników ciepła, takich jak grzejniki lub pętle ogrzewania podłogowego musi być zapewniony odpowiedni przepływ czynnika grzewczego. W układach niezrównoważonych odbiorniki, które znajdują się najdalej od źródła ciepła, ogrzewane są słabo lub wcale. Dla użytkownika jest to zjawisko szczególnie widoczne po okresie obniżenia nocnego temperatury.

Rodzaje instalacji, w których technologia AFC znajduje zastosowanie:

​Złożony, rozgałęziony układ systemu grzewczego:
• połączenie rozkładu poziomego i pionowego 
• nieznany system rurociągów
• ograniczona przestrzeń uniemożliwia montaż regulatorów różnicy ciśnienia


Rozproszony układ systemu grzewczego:
• poziome, rozległe orurowanie
• znaczny wpływ różnicy ciśnienia w obiegach grzewczych


​Prosty układ systemu  kompaktowy, montowany na ścianie kocioł wraz z pompą:
• wysokość podnoszenia pompy większa niż 20 kPa (granica hałasu)
• ograniczona przestrzeń uniemożliwia montaż regulatorów różnicy ciśnienia

​ W instalacji centralnego ogrzewania należy dla każdego odbiornika końcowego ustawić obliczeniowe natężenie przepływu czynnika grzewczego. Zapewnienie odpowiedniego równoważenia to większy komfort dzięki właściwej dystrybucji ciepła, która odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Ponadto zmniejszone obciążenie pompy to również zmniejszenie zużycia energii. Niższa temperatura powrotu czynnika grzewczego z instalacji, dzięki zrównoważeniu korzystnie wpływa na sprawność kotłów kondensacyjnych. Kiedy równoważenie instalacji jest prawidłowo realizowane,
powoduje znaczny wzrost efektywności i oszczędności energii nawet o 35%. W nowo projektowanych instalacjach relatywnie łatwo można zrównoważyć instalację, wyznaczyć nastawy
na zaworach i dobrać odpowiednią armaturę. W przypadku starszych budynków przeważnie nie
ma szczegółowej dokumentacji systemu, a struktura instalacji i położenie rur są w dużej mierze nieznane. W takich przypadkach trudno jest ustalić zależności między poszczególnymi parametrami obiegów, co prowadzi do wyższych wydatków koniecznych do wykonania projektu.
 


Automatyczna kontrola przepływu 
Technologia AFC została opracowana w celu równoważenia instalacji wodnych o warunkach trudnych do obliczenia pod względem hydraulicznym. Ta techno logia, opracowana i opatentowana przez IMI Hydronic Engineering, umożliwia automatyczną kontrolę przepływu dzięki nowatorskiej budowie zaworów. Produkt AFC instaluje się bezpośrednio przy odbiorniku ciepła, ogranicza maksymalny przepływ dla odbiornika niezależnie od ciśnienia różnicowego przed zaworem. Dzieje się tak głównie przy częściowym obciążeniu – tryb pracy, który najczęściej występuje w praktyce. Wahania ciśnienia spowodowane zamykaniem zaworów w innych pomieszczeniach nie mają wpływu na właściwości regulacyjne pozostałych odbiorników wyposażonych w technologię AFC. Tylko wymagana ilość czynnika grzewczego jest kierowana do grzejnika lub pętli ogrzewania podłogowego. Technologia AFC została opracowana 5 lat temu dla rozdzielaczy ogrzewania podłogowego Dynacon. Zawór Eclipse oferowany jest w standardowych długościach tak, że łatwo jest nim zastąpić istniejące zawory grzejnikowe, szczególnie w starszych systemach grzewczych. 
Budowa zaworu AFC Eclipse. Wymiana wkładki zaworowej za pomocą narzędzia montażowego bez konieczności opróżniania instalacji.
1 – silna sprężyna z dużą siłą nastawczą chroni zawór przed efektem zapiekania
2 – połączenie M30x1.5 do wszystkich głowic termostatycznych Heimeier oraz siłowników
3 – automatyczny ogranicznik przepływu
4 – korpus zaworu wykonany z brązu odpornego na korozję
5 – podwójne uszczelnienie o-ring zapewnia długotrwałą eksploatację
6 – element nastawczy
Unikalne cechy zaworu Eclipse:
- zintegrowany automatyczny ogranicznik przepływu,
- automatyczne równoważenie bez żmudnych obliczeń,
- eliminuje zjawisko nadprzepływów,
- idealny dla instalacji modernizowanych,
- nastawa bezpośrednio w zakresie przepływu od 10 do 150 l/h,
- bezszumna praca zaworu nawet przy Dt do 60 kPa,
- duża elastyczność ustawień także na obiekcie,
- połączenie M30x1,5 odpowiednie głowic Heimeier oraz siłowników,
- wszystkie korpusy oznakowane II+ mogą być przezbrojone we wkładkę Eclipse tzn. V-exact II, Standard, Multilux, Multilux 4-Set.


Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach:

​Zawory Eclipse

​Multilux Eclipse

Przejdź do strony produktu
Przejdź do strony produktu
​Multibox Eclipse

​Dynacon Eclipse

Przejdź do strony produktu
Przejdź do strony produktu


Pobierz artykuł do druku tutaj.

Autor: Mirosław Tylek

Równoważenie hydrauliczne za pomocą technologii AFC