STAD
Stosowanie STAD jest również zalecane w instalacjach z dynamicznymi lub niezależnymi od ciśnienia zaworami regulacyjnymi - jako zawór diagnostyczny.

2020-11-09

Zaleta: pomiar na samouszczelniającej się złączce pomiarowej pozwala określić ilość wody w kilku prostych krokach.

I możesz szybko wyciągnąć wnioski dotyczące możliwych przyczyn problemów!

Wszystko zależy od odpowiedniej ilości wody.
Każdy przełącznik hydrauliczny i każdy zbiornik buforowy muszą być regulowane hydraulicznie.
Kocioł również wymaga regulacji.

I tak to działa ze STADem marki IMI TA.


Nasz klasyczny zawór równoważący STAD jest teraz jeszcze lepszy!

Nowe, ulepszone funkcje obejmują:
  • Nowe, ergonomiczne pokrętło dla lepszej obsługi
  • Oszczędność miejsca i łatwy montaż dzięki skróconej i kompaktowej konstrukcji
  • Poprawiona dokładność ustawień dla małych wartości przepływu
  • Jeszcze stabilniejsze opakowanie
  • PN 25 jako standardowa klasa ciśnienia poprawiająca parametry w wysokich budynkach.


Ponadto dokładność ustawienia dla aplikacji „niskiego przepływu” została zmieniona z 15% (zastąpiony STAD) do 10% (nowa wersja).

Produkt jest nadal dostępny w różnych wymiarach i wykonaniach, a także z odwodnieniem lub bez - nadaje się do prawie wszystkich instalacji.

Wszystkie informacje, w tym specyfikacje techniczne, numery artykułów, zdjęcia i rysunki 


Użyj STAD jako zaworu diagnostycznego