TA-COMPACT-P
TA-COMPACT-P jest zaworem równoważącym i regulacyjnym, z funkcją pomiaru przepływu i ciśnienia dla optymalnego ustawienia punktu pracy pompy oraz dla osiągnięcia maksymalnej oszczędności energii, przy wysokim poziomie niezawodności instalacji.

2017-02-13


Maksymalna oszczędność energii dzięki pomiarowi
Jesteśmy przekonani, że równoważenie hydrauliczne bazujące na pomiarze przepływu i ciśnienia stanowi kluczowy element prawidłowego rozruchu instalacji, dający w efekcie wysoką efektywność działania. Tylko pomiar daje elementarną wiedzę o systemie.
Prawidłowo zrównoważona instalacja grzew­cza lub chłodnicza pozwala zapewnić optymalną temperaturę komfortu przy ogranicze­niu zużycia energii aż do 35%, podczas gdy kosz­ty inwestycyjne poniesione na proces równoważenia stanowią zaledwie około 2-3% ogólnych kosztów wykonania  instalacji.


TA-COMPACT-P działa jako ogranicznik przepływu, gdy człon regulacyjny (siłownik) jest w pełni otwarty. Prze­pływ maksymalny może być modyfikowany po­przez zmianę nastawy bezpośrednio na zaworze. Prawidłowy przepływ na każdym z odbiorników poprawia temperaturę powrotu i zapewnia wyższą efektywność źródeł ciepła lub chłodu, nawet do15%.
Dzięki funkcjom diagnostycznym, jakie posiada TA-COMPACT-P, w łatwy sposób można wykryć uchybienia instalacji takie jak: przewymiarowanie pompy, zapchane rury lub filtry, odwrotny kierunek przepływu czynnika i wiele innych nieprzewidzia­nych zdarzeń.  Lokalizacja  tego  typu  problemów w rozsądnym czasie, pośród sieci przewodów, jest koszmarem  bez dostępności funkcji pomiarowych.
Wysoka wartość przepływu przy jednoczesnym niskim spadku ciśnienia, co obniża koszty eksploatacji, redukując wysokość podnoszenia pompy.

Zwarta kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż przy małych odbiornikach końcowych.
Jednostronny dostęp do wszystkich funkcji, wymagający niewiele przestrzeni.
Unikalny pomiar przepływu, różnicy ciśnienia oraz dostępnego ΔH dla łatwiejszego rozruchu instalacji, optymalizacji pracy pompy i diagnostyki.

CECHY:

  • unikalne możliwości pomiarowe i diagnostyczne
  • wysokie zakresy przepływu
  • niskie ciśnienie różnicowe
  • prosta nastawa
  • jednostronny dostęp do wszystkich funkcji
  • kompaktowa konstrukcja
  • montaż w każdej możliwej pozycji
  • długa żywotność bez korozji i przecieków​


Nowości i promocje

Pobierz nowy Poradnik aplikacyjny 2019
08 października 2019
Chcesz zobaczyć więcej?
25 września 2019
Audytor 7.1
22 sierpnia 2019
TA-Slider
30 kwietnia 2019
HyTools: Nowa aktualizacja
15 marca 2019
ISH 2019
12 lutego 2019
Cennik 2019
01 lutego 2019
Ostatnie dwa tygodnie promocji
19 listopada 2018
Nowy STAD Aktualizacja
28 czerwca 2018
Air and dirt can undermine system performance
14 czerwca 2018
Nowy STAD
24 kwietnia 2018
Simply Compresso
05 października 2017
Pojawiło się nowe wydanie IMI Eye
28 lutego 2017
Kampania TA-Slider
13 lutego 2017
TA-COMPACT-P
13 lutego 2017
Zeparo Cyclone Dirt
13 lutego 2017
TA-COMPACT-P