Aktualizacja obliczeń przy doborach IMI Pneumatex


2021-06-02

​Karty katalogowe produktów IMI Pnumatex zostały zaktualizowane o nowe wytyczne dotyczące obliczeń związanych z doborami systemów utrzymania ciśnienia. Zmiany te dotyczą między innymi Statico, Transfero i Compresso. Poza zmianami związanymi z obliczeniami, w kartach katologowych zostały uwzględnione usprawnienia związane z serwisem takie jak wizualny opis prawidłowego połączenia rur przyłączeniowych z rurą powrotną instalacji.

Przykład dla instalacji grzewczych, temperatura powrotu tr ≤ 70°C


W przypadku włączenia rur przyłączeniowych w rurociąg poziomy zaleca się ich wpięcie w osi rurociągu, aby uniknąć zaciągania zanieczyszczeń z dna rury lub powietrza z najwyższych jej części.
Jeżeli jest to rurociąg pionowy, wpięcie może zostać wykonane dowolnie, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich średnic (są podane w karcie katalogowej) oraz odległości pomiędzy rurami Sin1 i Sout, która zgodnie z wytycznymi powinna wynosić 500 mm.

Więcej informacji znajduje się w kartach katalogowych.


Naczynia wzbiorcze Statico

Przejdź do produktu


Kompresorowe systemy utrzymania ciśnienia Compresso

Przejdź do produktu


Pompowe systemy utrzymania ciśnienia Compresso

 

Przejdź do produktu

Aktualizacja obliczeń przy doborach IMI Pneumatex