Grzejnikowe zawory odcinające

Zawór powrotny umożliwia odcięcie, opróżnianie i napełnianie pojedynczych grzejników przy ogrzewaniu ciepłą wodą i w instalacjach klimatyzacji - bez wyłączania całego systemu.               
Idealny do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, bez wpływu na pozostałe grzejniki, umożliwia  wstępną nastawę, aby uzyskać łatwe i szybkie osiągnięcie doskonałego równoważenia hydraulicznego. 

Produkty

Regulux Grzejnikowy zawór odcinający z funkcją opróżniania.
Regutec Grzejnikowy zawór odcinający.
Regutec F Grzejnikowy zawór odcinający.
Raditec Grzejnikowy zawór odcinający.
Grzejnikowe Zawory Odcinające