Zawory nadmiarowo-upustowe

HYDROLUX jest proporcjonalnym zaworem upustowym przeznaczonym do instalacji grzewczych i chłodniczych. Zapewnia minimalną wielkość przepływu przez pompę przy zachowaniu wymaganej temperatury zasilania podczas pracy przy niskich obciążeniach, a także redukuje spadki temperatury w przewodach.​Produkty

Hydrolux Zawór nadmiarowo-upustowy z bezpośrednim odczytem nastawy.
Zawory Termostatyczne