Termostat pokojowy

IMI Heimeier
Porównaj
​​​​​​​ Termostat pokojowy do siłowników elektrotermicznych do regulacji on/off Termostat pokojowy jest wykorzystywany w połączeniu z odpowiednimi siłownikami w systemach grzewczych i chłodniczych.

Dokładna regulacja dzięki termicznemu sprzężeniu zwrotnemu

Nastawiane ograniczenie zakresu wartości zadanej

Wszechstronne zastosowanie dzięki zestykowi przełącznemu

Wykonanie z obniżaniem temperatury i przełącznikiem trybów pracy

Opis

Termostat pokojowy jest dwupunktowym regulatorem elektromechanicznym i w połączeniu np. z siłownikami elektrotermicznymi służy do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Wartość zadana jest regulowana w przedziale od 5°C do 30°C. Zakres ten może być dowolnie zawężony za pomocą dwóch pierścieni nastawczych, np. min 8°C, maks. 23°C.
Termostat dostępny jest w wersji o napięciu roboczym 230V i 24V, z obniżaniem i bez obniżania temperatury (230 V), z zestykiem przełącznym i wewnętrznym termicznym sprzężeniem zwrotnym. W wersji z obniżaniem temperatury (ok. 5 K) możliwe jest podłączenie Termostatu P lub zewnętrznego zegara sterującego. Przełącznik trybów pracy umożliwia wybór pomiędzy trybem ogrzewania, obniżenia temperatury i trybem automatycznym.
Lampka kontrolna wskazuje tryb ogrzewania lub chłodzenia. Termostat pokojowy jest przystosowany do montażu na ścianie oraz na puszkach podtynkowych.

Produkty

230 V, 24V

Model
EAN
Nr artykułu
230 V
bez obniżania temperatury
4024052405916
1936-00.500
z obniżaniem temperatury
4024052406111
1938-00.500
24 V
bez obniżania temperatury
4024052406012
1946-00.500

Akcesoria

Płytka pośrednia

Biała RAL 9010 do montażu termostatu pokojowego na puszce podtynkowej 83 mm x 83 mm x 8 mm (szer. x wys. x dł.)

EAN
Nr artykułu
4024052408719
1936-00.433

Nazwa Typ dokumentu Pobierz wszystko
Room_thermostat_PL_low.pdf Karta Katalogowa
Raumthermostat-Room-thermostat.pdf Instrukcje Obsługi I Montażu
Decl_of_Conf_Room_thermostat_24V.pdf Deklaracje Zgodności
Decl_of_Conf_Room_thermostat_230V.pdf Deklaracje Zgodności
Dek_zgod_Termostat_pokojowy_24V_PL.pdf Deklaracje Zgodności
Dek_zgod_Termostat_pokojowy_230V_PL.pdf Deklaracje Zgodności
Nazwa Typ dokumentu Pobierz wszystko
1936-00-500.eps Drawings
1936-00-500.gif Drawings
1936-00-500.jpg Drawings
1938-00-500.eps Drawings
1938-00-500.gif Drawings
1938-00-500.jpg Drawings
Room-thermostats.eps Drawings
Room-thermostats.gif Drawings
Room-thermostats.jpg Drawings
1936-00-500.dwg 2D3d
1936-00-500.stp 2D3d
1938-00-500.dwg 2D3d
1938-00-500.stp 2D3d

Zapytaj eksperta


product