Odpowietrzniki automatyczne i separatory

Oferujemy szeroką gamę odpowietrzników automatycznych i separatorów, które zapewniają możliwości sep​aracji powietrza, zanieczyszczeń, osadów i separacji magnetytu w systemach ogrzewania i wody lodowej.              
Korzystają one z naszej innowacyjnej technologii "helistill" oraz technologii "cyklonowych", które pomagają uniknąć uszkodzeń komponentów HVAC, takich jak kotły, pompy i zawory, zmniejszyć wymagania konserwacyjne i wydłużyć żywotność każdego typu instalacji.
Produkty

Zeparo Cyclone Separator zanieczyszczeń oraz magnetytu z technologią Cyklonu do montażu poziomego i pionowego.
Zeparo ZU Odpowietrzniki automatyczne i separatory (powietrza i/lub zanieczyszczeń).
Zeparo G-Force Separator z technologią cyklonowa usuwający pęcherzyki powietrza, zanieczyszczenia oraz magnetyt.
Zeparo ZIO Separator powietrza i/lub zanieczyszczeń Typ Industrial.
Odpowietrzniki Automatyczne I Separatory