Systemy uzupełniania ubytków wody

Stosujemy innowacyjne rozwiązania, aby pomóc utrzymać optymalne ciśnienie w instalacjach HVAC i automatycznie zapewnić odpowiednią ilość wody o wysokich parametrach. 
Oferujemy również moduły do zmiękczania wody i demineralizacji wody uzupełniającej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia kotłowego i przedłużyć żywotność instalacji. 
W przypadku systemów z elementów aluminiowych, możemy zapewnić kompletny układ demineralizacji oraz urządzenie do zmiękczania wody.

Produkty

Pleno Refill Moduł zmiękczania i demineralizacji dla wody uzupełnianej.
Pleno Connect Urządzenie kompatybilne z układem utrzymania ciśnienia.
Systemy Uzupełniania Ubytków Wody