​​​​​IMI Hydronic Engineering har utvecklat VVS-komponenter och -lösningar under decennier – faktum är att det var vi som för många år sedan uppfann själva begreppet hydronisk injustering! Vi har genom åren också byggt upp en omfattande  unskapsdatabas. 

Insikt och kunskap
Vår kunskapsbank är sammanställd på ett sådant sätt att vi ska kunna dela med oss av den kunskapen till dig, för att göra det lättare för dig att konstruera, installera och drifta OPTIMALA VVS-system. Det är här du hittar allt du behöver veta för att få ut mesta möjliga av våra produkter, teorin bakom hydronisk injustering och annat nyttigt om energieffektivitet och andra globala trender.

Teknisk teori

Här kan du läsa om teorin bakom hydronisk teknik. Vi anser att det finns fyraväsentliga parametrar du måste få rätt för att på optimal VVS-effektivitet:
  • Tryckhållning
  • Smutsavskiljning och avgasning
  • Hydronisk injustering
  • Rumstemperaturreglering

Läs Mer

Energisidan​

VVS-systemen kan står för så mycket som 50% av byggandens totala energianvändning. Så att se till att de är så energieffektiva som möjligt är inte längre ett val, det är nödvändigt.
​​​​​​​​​

Marknadskunskap och trender

Vi vill hålla dig informerad om tekniska nyheter, lagstiftning som berör branschen och nya rön om energieffektivitet.

​​​
​​​​
Kunskap och insikt ger dig kontroll över ditt VVS-system