Hur du energieffektiviserar ditt VVS-system
Vi i VVS-branschen kan verkligen göra skillnad och bidra till energieffektivare byggnader och en mer hållbar utveckling. Vi har tagit fram Faktaboken om hydronisk energieffektivitet där vi visar på hur man kan optimera VVS-systemen och nyttan med det.

2019-02-07

​Ungefär 40% av världens energi används i byggnader av dessa används 50% i VVS-systemen. Genom att optimera de hydroniska systemen kan vi minska energianvändningen med upp till 30%. Vi har arbetat i flera decennier med att optimera VVS-system världen över och samlat på oss många insikter om var det finns besparingspotential i systemen. Dessa insikter har vi samlat i "Faktaboken om hydronisk energieffektivitet"


Syftet med denna handbok är att visa på besparingspotentialen av att opptimera det hydroniska systemet.


Läs mer och ladda ner Faktaboken

Hur du energieffektiviserar ditt VVS-system