Beräkna tryckhållning i HyTools appen
Nu kan du beräkna och välja tryckhållningslösning med hjälp av vår app HyTools.

2019-03-20

​Syftet med vår app HyTools är att underlätta vardagen för alla som jobbar med vattenburna värme- och kylsystem genom att erbjuda en komplett beräkningsapp för hydroniska system. Med HyTools kan du dimensionera ventiler och rör samt beräkna förinställningvärden och radiatoreffekt. Dessutom finns en kalkyldel där man bl a hittar kv-formeln.

Nu har vi lagt till en kraftfull beräknings- och dimensioneringsdel för tryckhållning och vakuumavgasning, vilken givetvis följer EN 12 828 rev 2014.När man klickat på Tryckhållning i menyn väljer man om man vill dimensionera ett värme-, kyl eller solfångarsystem. Därefter tar HyTools dig igenom inmatningen av data som behövs för att välja tryckhållning baserad på statiska-, kompressor- och/eller pumplösningar. 

Dimesnioneringen kan sedan sparas som en pdf-fil som går att skicka/mejla vidare


Du kan hämta HyTools på:
Beräkna tryckhållning med HyTools