TA-Slider nu med Fail-Safe funktion
Vi lanserar nu våra TA-Slider ställdon med elektrisk felsäkerfunktion, TA-Slider Fail-Safe.

2020-12-06

​Varför är det viktigt med Fail-Safe?

Fail-safe ställdon ger en snabb reaktion vid ett tillbud innan det orsakas en större skada genom att skapa en automatisk ventiljustering till en fördefinierad fail-safe position. Fail-safe ställdon är en viktig komponent i många kritiska system.Helt konfigurerbar felsäkerhet 

Konfigurering av slaglängdsposition (utdragen, indragen eller i mellanliggande position) samt fördröjningsfunktion för att gå in i eller lämna felsäker funktion för en tillförlitlig och optimal felsäkerhetsfunktion.

8 nya TA-Slider varianter

TA-Slider sortimentet utökas med 8 nya varinter med introduktionen av Fail-Safe funktionen:TA-Slider teknisk dokumentationTA-Slider Fail-safe