PIBCV: TA-Modulator. När kraven är högt ställda, välj en noggrann och pålitligt styrning.

Noggrann modulerande styrning

TA-Modulator vår tryckoberoende injusterings- och styrventil är en 3 i 1 produkt som kombinerar funktionerna injustering, styrning och differenstrycksreglering.
Ventilernas unika EQM karakteristik säkerställer precis och energieffektiv styrning.


Till produktsidan 

Ladda ner styrventilsöversikten 

TA-Modulator sortimentsöversikt
DN15-DN32
DN40-DN50 
DN65-DN80 
DN100-DN125 
​DN150​ ​ ​
Ventiler som kräver ställkraft upp till 160N 

Tryckklass PN16 


qmax <3 600 l/h 

Ventiler som kräver ställkraft upp till 500N 

Tryckklass PN16 


qmax <11 200 l/h 

Ventiler som kräver ställkraft upp till 750N 

Tryckklass PN16, PN25 ANSI150 

qmax <37 300 l/h 

Ventiler som kräver ställkraft upp till 1250N 

Tryckklass PN16, PN25 ANSI150 

qmax <127 000 l/h 

​Ventiler som kräver ställkraft upp till 1500N 

Tryckklass PN16, PN25 ANSI150 

qmax <190 000 l/h 
Kompatibla ställdon
DN15-20: 

DN25-32: 

​Kompatibla ställdon

Kompatibla ställdon

​Kompatibla ställdon

Kompatibla ställdon
TA-MC160.

*Adapter behövs


TA-Modulator egenskaper: 

  • Pålitlig och högpresterande. Hög styrauktoritet, stabil styrning och automatisk begränsning av föreskrivet flöde.
  • Bättre komfort och lägre energiomsättning. Med modulerande styrning minskar temperaturvariationerna och pumpkostnaderna vilket ger en årlig energibesparing på upp till 18%. 
  • Optimal styrning. Den unika EQM-karakteristiken ger upp till sex gånger större arbetsrörelse än linjära ventiler.
  • Snabb hydronisk injustering. Automatisk flödesbegränsning vid fullt öppet ställdon skyddar hela systemet mot överflöde.


Lär dig mer om modulerande styrning

 


TA-Modulator