Appen HyTune

Vår användarvänliga app för konfigurering av TA-Slider ställdon.


Funktioner:

  • Enkel inställning av parametrarna i TA-Slider-ställdonen:
- Insignal
- Utsignal
- Slaglängdsbegränsning
- Hastighet
- Programmering av binär ingång och relä
- Och mycket mer …

  • Historik över senaste fel och driftstatistik
  • Direktstyrning av ställdonets läge

Kan laddas ner från AppStore och GooglePlay


HyTune