Bostadsrättsföreningen Enerbacken i Mölndal När Brf Enerbacken skulle energirenovera föll valet på Eclipse för att nå en exakt styrning med större möjlighet till individuell temperaturreglering.

2018-11-06Brf Enerbacken ligger vackert beläget på Ekekullen i Mölndal. Bostadshusen är byggda mellan åren 1962 – 1964. Brf Enerbacken har 220 lägenheter och är därmed en utav de största bostadsrättsföreningarna i Mölndal. Föreningen vill ligga i framkant vad gäller ett hållbart samhälle. De ser stora möjligheter i att säkra föreningens ekonomiska framtid genom att minska fastigheternas energianvändning och höja värdet på boendemiljön.


Utmaningen
Uppvärmningen fås från idag från fjärrvärme (80-60°C). Det vattenburna radiatorsystemet installerades 1963 och ansågs vara i gott skick men inomhustemperaturen varierade mycket och medeltemperaturen låg på 23-24°C. Detta tyder på att systemet inte är korrekt injusterat. Injusteringen skulle bli en utmaning då det är ett antal stammar i varje hus och felkällan vid tryckfallsberäkning av befintligt rörsystem är stor.

 

Lösningen

Valet av termostatventil föll på IMI TA:s ventil Eclipse. Eclipse är en termostatventil med inbyggd flödesbegränsning, vilket innebär att flödet, som ställs in direkt på ventilen, inte överskrids oberoende av tryckvariationer i systemet. Det förenklar dimensionering och injustering av radiatorsystemet då endast flödet behöver definieras. Information om rörsystem och rörtryckfall behövs således inte, vilket gör att den passar bra till renoveringsprojekt. Injusteringen blir också enklare med Eclipse, ventilen behöver bara justeras en gång. Då totalt 1200 ventiler installerades i de 220 lägenheterna fördelade på fem 3-våningshus innebar detta en betydande tidsbesparing. På Eclipse-ventilerna installerades termostaten TRV-Nordic. Med en modern termostat med känselkropp förbättrades noggrannheten för rumstemperaturregleringen.

 

Resultat

Resultatet blev mycket positiv och målet att få bort oönskade temperaturvariationer och obalanser i systemet infriades. Detta ledde till en beräknad minskning av energianvändningen med 6-7%. Returtemperaturen sjönk tack vare möjligheten att kunna utföra en bra injustering samt att Eclipse tar bort eventuella överflöden. Med de nya termostaterna förbättrades också noggrannheten i rumstemperaturregleringen avsevärt. Inomhustemperaturen blev jämnare vilket ökade den upplevda inomhuskomforten.
FaktaTyp av projekt: RenoveringByggnad: FlerbostadshusÄgare: Brf Enerbacken, HSB MölndalEntreprenör: Climacare ABProdukter: Eclipse och TRV Nordic


Ladda ner pdf-fil

 add

Enerbacken