Bostadsrättsförening Järnet Behaglig och jämn inomhustemperatur i bostadsrättsföreningen Järnets lägenheter i Karlstad blev resultatet av installationen av en luft- och magnetitavskiljare.

​​​​​​


Bostadsrättsföreningen Järnet ansvarar för de 204 HSB lägenheterna på Gruvgången 71 i Karlstad. Lägenheterna är fördelade på två fastigheter som är byggda 1964. Fjärrvärme från Karlstad Energi förser via en gemensam undercentral de båda fastigheterna med värme. 
Utmaningen
För kallt i vissa rum och lägenheter samt återkommande klagomål från boende, så såg vardagen ut under årets kalla månader för bostadsrättsföreningen Järnets ordförande och vicevärd, Jonas Holm. ”Under en säsong fick vi gå in i 47 lägenheter för att ”motionera” radiatorventiler som inte levererade rätt flöde”, berättar Jonas. Kostnaderna för akututryckningar från HSB:s underhållstekniker uppgick till ca 11.000kr/år. Det visade sig att stora mängder magnetit fanns i systemet. Magnetit är en järnoxid som är naturligt magnetisk och finns ofta i vattenburna värme och kylsystem. Magnetiten samlades i radiatorventilerna och hindrade dem från att göra sitt jobb.
Lösningen
Av HSBs energirådgivare i Karlstad, Peter Persson, fi ck Jonas rådet att installera en luft och magnetitavskiljare i systemet för att få bukt med problemen. Jonas tog kontakt med IMI Hydronic Engineering för att få hjälp med produktval. Den kombinerade luft- och smutsavskiljaren, Zeparo ZIK, med magnettillsats installerades i undercentralen till de två fastigheterna. Zeparo separerar luft, mikrobubblor och slam ur vattenburna system. Magnetit separeras genom en magnetstav som är placerad mitt i separatorn. Staven drar till sig magnetit som seda​n enkelt kan avlägsnas från avskiljaren. Total investeringskostnad inklusive installation landade på 47.000kr.
Resultatet
Jonas är nöjd med resultatet. Han visar oss sina egna provningar, samlade i PET-flaskor, hur magnetithalten i vattnet såg ut innan och efter installation en av Zeparo. Resultatet är tydligt och nu fungerar också systemet som det ska. Inga extra serviceutryckningar för att ta hand om kärvande radiatorventiler behövs. ”Vi har lägre kostnader nu. Men än viktigare, vi har fått en högre boendekomfort och vi har inga klagomål från de boende”, säger Jonas. Det goda resultatet har gett mersmak och nu skall samma installation göras i två grannföreningar i Gräsdalen berättar Stig Aronsson vaktmästare på fastigheterna i Gräsdalen.​

Fakta
Projekttyp Apartments
Byggnad Bostadsrättsföreningen Järnet
Plats Gruvgången 71, Karlstad Sverige
Konsult HSB energirådgivning
Ägare BRF Järnet
Produkter Zeparo ZI/ZE​

Ladda ner pdf-fil

Nyheter

Framtidssäkrad styrning med TA-Smart
30 mars 2021
Simply Vento och Vento Compact
26 januari 2021
TA-Slider Fail-safe
06 december 2020
Vi ses på Fastighetsfokus VVS online
16 november 2020
Vandaltermostat i ny design
14 oktober 2020
Checklista inför vintern
14 oktober 2020
PRK - viktig information
22 september 2020
Viktig uppdatering
17 mars 2020
Vi introducerar blyfria ventiler
09 januari 2020
TA-Slider
09 december 2019
Hjälp dina kunder att energieffektivisera VVS-systemen
01 oktober 2019
Ny renoveringshandbok
25 april 2019
Vanliga problem i värmesystem och hur de åtgärdas
03 april 2019
Beräkna tryckhållning med HyTools
20 mars 2019
Raditrim i ny version
11 mars 2019
ISH 2019
12 februari 2019
Hur du energieffektiviserar ditt VVS-system
07 februari 2019
Lägre energinota och bättre komfort med injustering
28 januari 2019
Ny teknisk artikel - Vad är ett hydroniskt Change oversystem
16 januari 2019
Vi ses på VA Tour 2019
15 januari 2019
Framtidssäkrade lösningar på Kongahälla center
13 november 2018
Utbildningar 2019
31 oktober 2018
Bostadsrättsförening Järnet