Loka Brunn Systemkonstruktion med stabilt differenstryck och tysta radiatorventiler för att hålla ljudklass A i Kvarteret LOKA Brunn i Stockholm.

​​​​​
Anders Bodin Fastigheter AB är ett familjeföretag som sedan 30-talet byggt och förvaltat fastigheter i Stockholms stad. Numera är bolaget ett förvaltande bolag, dvs beställare till fastigheter som de äger och förvaltar. Långsiktig hållbarhet är målsättningen för de fastigheter som de förvaltar. Något som visat sig vara viktigt för hyresgästernas välbefinnande är ljud. Anders Bodin Fastigheter var först i Sverige med att bygga fastigheter enligt normen för ljudklass B. När man 2008 projekterade för kvarteret LOKA Brunn längs Dalagatan i Stockholm bestämde man sig för att bli först i Stockholm med att bygga helt enligt normerna för Ljudklass A, 22 dB.
Utmaningen
För att klara ljudkraven på 22 dB måste alla typer av ljud hamna i ljudklass A, t ex ljud från utomhusmiljön, ventilation och värmesystem. Som övergripande ljudkonsult anlitades Ångpanneföreningen Akustik (tidigare Ingmanssons) för att koordinera och följa upp att ljudkraven i samtliga projektets delar uppfylldes. Av erfarenhet visste man att VVS-installationen är en kritisk punkt. Ett vanligt klagomål från hyresgäster är oljud från värmesystemet. INCOORD AB, konsult inom VVS, kyla, el och energi, fick i uppdrag att konstruera ett VVSsystem som förutom att leverera ett komfortabelt inomhusklimat till lägsta möjliga energianvändning, även skulle klara kraven för ljudklass A.​
Lösningen
Oljud i VVS-systemen kommer oftast från radiatorventilerna och kan bero på dels att differenstrycket över radiatorventilerna är för högt, dels på radiatorventilens konstruktion. En annan viktig faktor är att tillse att systemvattnet är ordentligt avgasat. För att klara ljudkraven måste systemet konstrueras så att differenstrycket hålls lågt och stabilt samt förses med radiatorventiler som klarar ljudkraven. IMI Hydronic Engineering kontaktades för att ge förslag på lösning och produkter. ”Först och främst måste tryckfallen i rören hållas så låga som möjligt varför vi valde en något större rördimension”, säger Hans Göransson. 

Fakta
Projekttyp Apartments
Byggnad LOKA Brunn
Plats Stockholm
Bruttoarea 32 900 m2
Konsult Incoord AB
Ägare Anders Bodin Fastigheter AB
Produkter TRV-2, TRV-2S, STAD N/A STAP​

Ladd ner pdf-fil

Nyheter

Framtidssäkrad styrning med TA-Smart
30 mars 2021
Simply Vento och Vento Compact
26 januari 2021
TA-Slider Fail-safe
06 december 2020
Vi ses på Fastighetsfokus VVS online
16 november 2020
Vandaltermostat i ny design
14 oktober 2020
Checklista inför vintern
14 oktober 2020
PRK - viktig information
22 september 2020
Viktig uppdatering
17 mars 2020
Vi introducerar blyfria ventiler
09 januari 2020
TA-Slider
09 december 2019
Hjälp dina kunder att energieffektivisera VVS-systemen
01 oktober 2019
Ny renoveringshandbok
25 april 2019
Vanliga problem i värmesystem och hur de åtgärdas
03 april 2019
Beräkna tryckhållning med HyTools
20 mars 2019
Raditrim i ny version
11 mars 2019
ISH 2019
12 februari 2019
Hur du energieffektiviserar ditt VVS-system
07 februari 2019
Lägre energinota och bättre komfort med injustering
28 januari 2019
Ny teknisk artikel - Vad är ett hydroniskt Change oversystem
16 januari 2019
Vi ses på VA Tour 2019
15 januari 2019
Framtidssäkrade lösningar på Kongahälla center
13 november 2018
Utbildningar 2019
31 oktober 2018
Loka Brunn