Utbildningspresentationer


Transfero Connect – Tryggt tillförlitligt tryck

I denna utbildningsfilm presenterar vi ett tryckhållningsystem som kombinerar det bästa av två världar. Transfero Connect är en tryckhållningsenheten med integrerad cyklonisk vakuumavgasning. Lär dig mer om tryckhållning och hur vi kan hjälpa dig att få ett tryggt tillförlitligt tryck i din anläggning.
 

​TA-PICL- förmodligen världens bästa shunt

TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL har en tryckoberoende injusterings- och styrventil. Användningsområde är ventilationsbatterier, radiatorsystem, golvvärmesystem m m.
 

Framtidssäkrande lösningar

Två av tre byggnader förändras någon gång under sin livstid. Hur kan vi skapa VVS-system som är enkla att förändra och bygga till. I presentationen Framtidssäkrande lösningar presenterar vår tekniske chef Michael Nylund några smarta lösningar för detta.

 

Eclipse – radiatorventil med automatisk flödesbegränsning

Denna 30 minuter långa presentation ger dig kunskap om nästa generation radiatorventiler med automatisk flödesreglering.Termostatventilen Eclipse har en unik, integrerad flödesbegränsare som förhindrar överflöde. Flödet begränsas automatiskt med en enkel vridning, varvid inställt flöde inte överskrids oberoende av tryckvariationer i systemet inom sitt arbetsområde. Eclipse garanterar inställt flöde.

 

Simply Compresso

Tryggt tillförlitligt tryck är grunden för ett driftsäkert och energieffektivt VVS-system. Vi har tryckhållningslösningar för alla typer av applikationer och byggnader. Simply Compresso är ett tryckhållningssystem med kompressor avsedd för system med 3 bar säkerhetsventil och en värmekapacitet på upp till 400 kW. 
 

​Tryggt tillförlitligt tryck

Tryckhållning, gas- och smutsavskiljning  är grunden till ett välfungerande och energieffektivt VVS-system. Inget system kommer att prestera på topp om trycket är fel och gas och smuts tagit sig in i systemet. Vi har kunskapen och lösningarna för korrekt tryckhållning och för att hålla gas och smuts borta.

I detta webinar bjuder vi på 90 minuter värdefull hydronisk kunskap som kommer att göra VVS-systemen mer energieffektiva och driftssäkra samtidigt som arbetet blir enklare och snabbare för dig. Du kommer lära dig mer om statisk tryckhållning, gasavskiljning och smutsavskiljning.

 
Dynamiska system och differenstrycksregulatorer del 1 av 4

Lär dig mer om dynamiska system, hur de fungerar och vilka fördelar de ger. Vår KAM Martin Nylund presenterar. Presentationen är uppdelad i fyra delar.

 

​Dynamiska system och differenstrycksregulatorer del 2 av 4

Lär dig mer om dynamiska system, hur de fungerar och vilka fördelar de ger. Vår KAM Martin Nylund presenterar. Presentationen är uppdelad i fyra delar.

 

Dynamiska system och differenstrycksregulatorer del 3 av 4

Lär dig mer om dynamiska system, hur de fungerar och vilka fördelar de ger. Vår KAM Martin Nylund presenterar. Presentationen är uppdelad i fyra delar.

 

Dynamiska system och differenstrycksregulatorer del 4 av 4

Lär dig mer om dynamiska system, hur de fungerar och vilka fördelar de ger. Vår KAM Martin Nylund presenterar. Presentationen är uppdelad i fyra delar.

 

​TA-Slider - så fungerar våra digitala ställdon

I den här presentationsfilmen visar vi vårt TA-Slider sortiment. TA-Slider är ett digitalt konfigurerbart ställdon som passar för alla typer av styrsystem.

 

Styrsekvenser för pumpar

Funderar du på vilken styrfrekvens som passar för ditt system? i denna 20 minuter långa presentationsfilm får du insikt i olika styrsekvenser för pumpar.
 

Utbildnings presentationer