Tre nycklar som ger perfekt hydronisk injustering

Du måste uppfylla tre villkor för att få önskat inomhusklimat till lägsta tänkbara energikostnad. 
Villkor 1
Det föreskrivna flödet måste finnas vid alla terminaler. För att uppfylla detta första villkor krävs en hydronisk injustering. Den hydroniska injusteringen förhindrar att för stora flöden i vissa kretsar orsakar för låga flöden i andra. Vid en hydronisk injustering upptäcker du om pumparna har överdimensionerats och kan kontrollera att anläggningen verkligen levererar de funktioner och den prestanda som konstruktören avsåg från början.
Villkor 2
Differenstrycket över styrventilerna får inte variera för mycket. Det andra villkoret för att åstadkomma en stabil och noggrann reglering är att differenstrycket över styrventilerna inte varierar för mycket. Även här krävs hydronisk injustering för att uppfylla villkoret. I själva verket är hydronisk injustering det enda sättet att identifiera och åtgärda de verkliga orsakerna bakom driftsproblemen i anläggningen.
Villkor 3
Flödena måste vara kompatibla vid gränssnitten i systemet. Om detta villkor ska uppfyllas krävs en hydronisk injustering för att systemet ska kunna lämna den installerade effekten. Injusteringsproceduren ger dig möjlighet att lokalisera och åtgärda alla hydroniska problem. Den pekar också på en möjlig överdimensionering av pumparna och bidrar till att sänka de kostnader som rör pumpningen.
Det bästa sättet att uppfylla dessa tre villkor är att utföra en injustering. Orsaken är att injusteringen ser till att anläggningen verkligen levererar den prestanda som konstruktören har tänkt sig och att den fungerar på rätt sätt. 
Tre saker krävs för avancerad injustering.
Först behövs injusteringsventiler som kan justera flödet med hög noggrannhet. De ska vara enkla att ställa in och läsa av. För det andra behövs pålitliga mätinstrument som kan ge dig klar och otvetydig
information om flöden och tryckfall i anläggningen.
För det tredje behövs en smart injusteringsmetod som snabbt och effektivt ger goda resultat.
Genom IMI Hydronic Engineering får du tillgång till allt detta, plus grundliga kunskaper om injustering via handböcker, seminarier och kurser.
För mer information kontakta din närmaste IMI Hydronic Engineering representant.


Kontakta oss 


Vi blir alltid glada att höra från våra kunder, så kontakta oss gärna.Kontakta oss​​​​​
Tre nycklar som ger perfekt hydronisk injustering