Vad är ett hydroniskt Change Oversystem

I ett hydroniskt nätverk önskas inte att kyla och värme ska vara igång samtidigt i ett rum eller terminal/apparat. Detta gör det möjligt för oss att konstruera anläggningar som ett sk. hydroniskt Change Over system.


2-rörs Change Over

I ett Change Oversystem designat med två distributionsledningar kommer antingen varmt- eller kallt vatten distribueras ut till respektive terminal/apparat. Change Overfunktionen skapas centralt och distributionen i grenarna kan endast förses med kallt- eller varmt vatten. Alla terminaler, ventiler, rör mm måste dimensioneras för det högsta designflödet, vilket oftast är kylan. Denna systemdesign ger inte möjlighet till individuellt val av värme eller kyla i varje terminal.4-rörs Change Over

I ett Change Oversystem designat med fyra distributionsledningar distribueras antingen varmt- eller kallt vatten till respektive terminal/apparat. Change Overfunktionen skapas här lokalt i varje individuell terminal eller liten grupp av terminaler. Change Overfunktionen utgörs normalt av en 6-vägs styrventil. Denna 6-vägsventil ska då utföra både Change Over mellan värme och kyla samt modulerande styrning.

Den önskade modulerande styrningen är av väldigt dålig kvalitet om det är 6-vägsventilens kulventiler som nyttjas för detta.

 


En bättre lösning med högkvalitativ modulerande styrning är att utföra temperaturstyrningen med en TA-Modulator (Tryckoberoende Injusterings och Styrventil) försedd med TA-Slider (Digitalt konfigurerbart ställdon) i kombination med en 6-vägsventil eller 4 motoriserade avstängningsventiler vid större dimensioner än Dn 25.

Då får man även maxflödesbegränsning (injustering) för både värme- respektive kylflödet genom att dessa flöden digitalt kan konfigureras i ställdonet.  
Michael Nylund
Teknisk chef, IMI Hydronic Engineering


Ladda ned artikel

Vad är ett hydroniskt Change Oversystem