Vi erbjuder praktisk utbildning och VVS-kunskap

Viktig kunskap för optimal systemprestanda

Vi har ägnat decennier åt utveckling av produkter och tjänster som ger ledande VVS-lösningar. Samtidigt har vi också samlat på oss en mängd kunsk​ap som vi gärna delar med dig: det är därför vi bildade Hydronic College.

Kunskapsdelning leder till framsteg, ​nu mer än någonsin kan vi dra nytta av den senaste kunskapen för att tillsammans ta oss an de utmaningar som klimatförändringen innebär och behovet av att minska energiåtgången.​

VVS-systemen svarar för upp till 20 % av världens energianvändning, så att få dessa system att fungera effektivt kan vara en del av lösningen på den utmaningar vi nu står inför. Fler än 200 000 VVS-människor har redan dragit nytta av de kunskaper vi tillhandahåller vid våra seminarier och utbildningar.

Ta del av vår erfarenhet och kunskap 
Hydronic College erbjuder absolut senaste kunskapen om VVS-lösningar och på våra kurser får du praktiska och användbara råd om hur du skall optimeringa VVS-anläggningar för bättre energieffektivitet och prestanda. Ett optimerat system kan ge effektivitetsvinster på ungefär 30 %, förutom bättre reglerbarhet och inomhuskomfort. 

Vi behandlar en  mängd olika områden, bl a följande:
  • Tryckhållning
  • System med variabelt flöde
  • Systemets reglerbarhet
  • Injusteringsmetoder och rumstemperaturreglering
  • Marknadstrender, teknisk utveckling och lagstiftning
  • Fakta och insikt om olika programvaror och applikationer
  • Fokus på systemkonstruktion​ och prestanda

Vi kan också tillhandahålla kurser anpassade till just dina specifika behov. Kontakta din IMI TA representant om du är intresserad av att vi kommer till dig pch håller utbildning.​

Övning ger färdighet 
Vi tror på att lära genom praktisk övning, så våra utbildningscenter är utrustatde med demoramper där du kan simulera ett antal VVS-system och justera in dem för optimal prestanda. 
Våra experter har omfattande erfarenhet från VVS-industrin och vidareutbildar sig kontinuuerligt, för att kunna hänga med i det allra senaste inom branschens tekniska utveckling. Varje deltagare får dessutom ett kursdiplom efter genomgången kurs, som kan användas i deltagarens CV för framtida karriär.

Våra kurser​

Läs mer om vilka teman vi behandlar på våra seminarier


Läs Mer​​


Vi erbjuder praktisk utbildning och VVS-kunskap