2 dagars utbildning i hydroniska system för fastighetsägare

Kursen vänder sig till fastighetsägare som vill skaffa sig grundläggande kunskap om hydroniska system. ​


Längd: 2 dagar
Tider: Dag1: 10.00-16.30, Dag 2: 08.00-16.00Kurspris: 2000 kr/person inklusive lunch samt kursdokumentation

 Kursinnehåll:

Grundkunskaper i hydroniska system
  • Injustering
  • Tryckhållning
  • Avgasning

Systemtyper
  • Konceptlösningar beroende på system (värme-, kyla eller ventilationssystem) och byggnad
Upphandling av injustering
  • Vad för bör kontrolleras innan injustering?
  • Vad gör man när ritningar och uppgifter saknas?
Praktiska övningar
  • Driftsättning av expansionskärl
  • Förslag på konceptlösningar
  • Förslag på injusteringsramar för de olika konceptlösningarna
  • Mall till hyresgäster vid injustering
Kursmaterial:
- Kursmaterial i kompendie
- Förslag på konceptlösningar
- Förslag på injusteringsramar för de olika konceptlösningarna
- Mall till hyresgäster vid injustering

Deltagarantalet är max 8 personer per kurs. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum vid få anmälningar.

Anmälan är bindande. Vid förhinder kontakta kursledaren. Vid utebliven avanmälan debiteras kursavgiften.

2 dagars utbildning i hydroniska system för fastighetsägare