NYHET! Halvdags uppföljning av 2-dagarsutbildning

Kursen vänder sig till alla som genomfört vår 2-dagars grundkurs i hydroniska system och vill skaffa sig ytterligare kunskap om hydroniska system. ​


Längd: 1/2 dag
Tider: 08:30-12:30Kurspris: Kostnadsfritt, men anmälan är bindande eftersom antalet är begränsat.
Anmäld men ej deltagande faktureras 1000kr exkl. moms.​
Förkunskaper: Deltagaren ska ha deltagit 2-dagars teoretisk och praktisk utbildning i hydroniska system under de senaste två åren.


Kursinnehåll:
Kursen består till största delen av praktiska övningar. Tid är också avsatt för att kunna gå igenom frågeställningar och systemutmaningar som deltagarna har stött på i olika installationer.


  • Injustering med Diagnostic- samt Kompenserande metoden
  • Driftsättning och injustering av dynamiska system (t ex STAP)
  • Rekommenderad driftsättning av system med termostatventiler
  • Generell felsökning

Deltagarantalet är max 8 personer per kurs. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum vid få anmälningar.


1/2 dags kurser 2020​Datum

​Plats

​6 oktober
​Stockholm
​17 november
​Stockholm - INSTÄLLDTill anmälan


Halvdags uppföljning av 2-dagars utbildning