Dimensioneringsutbildning – Dynamiska system

I denna lunchutbilning bjuder vi på kunskap om hur du dimensionerar ett dynamisk system. 
Innehåll:

  • Manuella vs. Dynamiska system
  • Produkter med dynamiska lösningar
  • Dimensionering av STAP
  • Dimensionering av dynamiska styrventiler
  • Injustering av STAP – Praktiskt

Tid: 12.00-13.30

​Lunch erbjuds. Vid anmälan ange eventuell allergi eller specialkost.
Kurspris: Kostnadsfritt, men anmälan är bindande eftersom antalet är begränsat.
Anmäld men ej deltagande faktureras 200:-, exkl. moms.​
Lunchutbildning i dynamisk injustering