Dimensioneringsutbildning – Expansionskärl

Lunchutbildning i dimensionering av tryckkärl via EN12828. Du får redskapen för att dimensionera dina tryckkärl rätt. 

Innehåll:

  • Principer för tryckhållning - grunderna
  • Membran- vs. Bälgkärl
  • Tre lösningar för Tryckhållning
  • Dimensionering av Tryckhållningssystem

Tid: 12.00-13.30​

Lunch erbjuds. Vid anmälan ange eventuell allergi eller specialkost.
Kurspris: Kostnadsfritt, men anmälan är bindande eftersom antalet är begränsat.
Anmäld men ej deltagande faktureras 200:-, exkl. moms.


Lunchutbildning i dimensionering av statiska tryckhållningssystem