Dimensioneringsutbildning - manuella system

På denna lunchutbildning lär du dig att dimensionera ett manuellt system.

Innehåll:

  • Manuella system - grunderna
  • ​Dimensionering av STAD med snurra
  • Dimensionering av STAD med HyTools
  • Dimensionering av STAD med HySelect
  • Terminalventiler
  • Placering av injusteringsventiler - modulindelning


Tid: 12.00-13.30

Lunch erbjuds. Vid anmälan ange eventuell allergi eller specialkost.
Kurspris: Kostnadsfritt, men anmälan är bindande eftersom antalet är begränsat.
Anmäld men ej deltagande faktureras 200:-, exkl. moms.​


Lunchutbildning i manuell injustering