Lunchutbildning - avgasning och smutsavskiljning

På detta lunchseminarium visar vi hur du effektivast avgasar ett värme- eller kylsystem. VI går också igenom hur du snabbast och enklast blir av med smuts i ditt system.

Innehåll:
  • Problem med gas i slutna system
  • Gasers 3 olika former i slutna system
  • Metoder att avlufta och avgasa
  • Problem med smuts i slutna system
  • Traditionella- vs. c​ykloniska smutsavskiljare
  • Spolning av system
  • 5 lösningar för rena och gasfria system

Tid: 12.00-13.30​

Lunch erbjuds. Vid anmälan ange eventuell allergi eller specialkost.
Kurspris: Kostnadsfritt, men anmälan är bindande eftersom antalet är begränsat.
Anmäld men ej deltagande faktureras 200:-, exkl. moms.​


Lunchutbildning om avluftning och smutsavskiljning