Överströmningsventiler IMI-TA

Våra överströmningsventiler håller rätt minflöde i kretsar och minskar pumpslitaget i värme- och kylsystem. Dessa ventiler gör det även lättare att förbättra systemets prestanda genom att hålla önskad framledningstemperatur vid drift med låg belastning. 

Produkter

BPV Proportionell avlastningsventil DN 15-32.
Äldre överströmningsventiler Utgångna produkter - Överströmningsventiler.
Överströmningsventiler