Stryp- och avstängningsventiler

​Våra stryp- och avstängningsventiler optimal injustering i värme- och kylsystem samt tappvattenanläggningar. Med en lättanvänd förinställningsfunktion kan du snabbt och enkelt göra en noggrann inställning för hög prestanda i en mängd olika VVS-anläggningar. Dessutom garanterar vår unika och korrosionsbeständiga legering AMETAL® många års problemfri drift. ​

Produkter

STK Returventil.
Stryp - Och Avstängningsventile