Tillbehör

Effektiv isolering bidrar till mindre energiförluster i värme- och kylsystem samt färre kondensproblem i kylsystem. Våra isolerkåpor är enkla att montera och är lika enkla att demontera för underhåll. De är tillverkade av freonfri polyuretan och ger många års effektiv isolering i värme-, kyl- och tappvattensystem.​

Produkter

Isolerkåpor Isolerkåpor för värme- och kylanläggningar.
Tillbehör