Mätverktyg IMI-TA

Att mäta är att veta. Första steget för att uppnå en bestående perfekt injustering, styrning, lägre energikostnader i värme- och kylsystem är att förstå hur VVS-systemet arbetar. Vårt diagnosverktyg ger dig den information du behöver för att få kontroll över ditt system. De enkla men avancerade hjälpfunktionerna hjälper dig inte bara att injustera och kontrollera flöden med trådlös teknik. Felsökning, diagnostik och injustering kan även ske med samverkan av vårt PC-program HySelect för att bl a. skapa injusteringsprotokoll.​

  • Instrument
    Läs mer
  • Givare
    BMS-system (fastighetsövervakningssystem) blir allt populärare för att bättre förstå VVS-systemens förmåga att minska energinotan och förbättra systemens drift.
    Läs mer
Mätverktyg