Ställdon IMI-TA

Produkter

EMO T Termoelektriskt ställdon med hög prestanda – ON/OFF- eller PWM-reglering.
EMO TM Proportionellt ställdon med hög prestanda.
TA-Slider 160 Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon - 160/200 N.
TA-Slider 500 Digitalt konfigurerbart proportionellt push/pull-ställdon – 500/300 N.
TA-Slider 750 Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon – 750 N.
TA-Slider 1250 Digitalt konfigurerbart push-pull-ställdon – 1250 N.
EMO 3 Motordrivet ställdon för 3-punktsstyrning.
TA-MC15, TA-MC15-C Proportionellt ställdon med hög prestanda – 150 N / 200 N.
TA-MC50-C Proportionellt ställdon med hög prestanda – 500 N.
TA-MC55Y, TA-MC55 Proportionellt ställdon med hög prestanda – 600 N.
TA-MC100 Proportionellt ställdon med hög prestanda – 1000 N.
TA-MC160 Proportionellt ställdon med hög prestanda – 1600 N.
TA-MC100 FSE/FSR Proportionalställdon med hög prestanda och felsäkerfunktion – 1000 N.
TA-Slider 160 KNX Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon för Bus-kommunikation med KNX - 160/200 N.
TA-Slider 160 BACnet/Modbus Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon för Bus-kommunikation med BACnet MS/TP eller Modbus RTU - 160/200 N.
TA-Slider 500 BACnet/Modbus Digitalt konfigurerbart proportionellt push/pull-ställdon för Bus-kommunikation med BACnet MS/TP eller Modbus RTU – 500/300 N.
TA-Slider 160 Fail-safe Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon med elektrisk felsäkerfunktion – 160/200 N.
TA-Slider 500 Fail-safe Digitalt konfigurerbart proportionellt push/pull-ställdon med elektrisk felsäkerfunktion – 500/300 N.
TA-Slider 750 Fail-safe Plus Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon med elektrisk felsäkerfunktion – 750 N.
TA-Slider 1250 Fail-safe Plus Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon med elektrisk felsäkerfunktion – 1250 N.
TA-MC253 SE Proportionalställdon med hög prestanda och felsäkerfunktion – 2500 N.
Home