TA-Slider 160 Fail-safe

IMI TA
Jämför
​​​​​​​ Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon med elektrisk felsäkerfunktion – 160/200 N Digitalt konfigurerbara felsäkra ställdon med eller utan change-over-funktion. Ett stort antal konfigureringsmöjligheter ger stor flexibilitet för anpassning efter behov. Programmerbar, binär ingång, relä och justerbar slaglängd ger nya möjligheter till avancerad hydronisk styrning och injustering.

Helt konfigurerbar felsäkerhet

Konfigurering av slaglängdsposition (utdragen, indragen eller i mellanliggande position) samt fördröjningsfunktion för att gå in i eller lämna felsäker funktion för en tillförlitlig och optimal felsäkerhetsfunktion.

Praktisk, tillförlitlig inställning

Helt konfigurerbar med smartphone via Bluetooth och en TA-Dongle.

Helt konfigurerbar

Fler än 200 inställningsalternativ innebär att in- och utsignaler, binär ingång, relä, karakteristik och många andra parametrar kan konfigureras.

Enkel felsökning

Registrerar de tio senaste felen, för snabb och enkel felsökning. Dessutom finns in funktionskontroll för felsäkerhetsfunktionen.

Snabb kopiering av inställningar

Konfiguration av inställning kan kopieras snabbt från TA-Dongle till flera identiska TA-Slider ställdon.

Teknisk beskrivning

Funktion:

Elektrisk felsäkerfunktion
Proportionell styrning
Manuell förbikoppling (TA-Dongle)
Slaglängdsdetektion
Självjusterande kraft
Mode-, status- och lägesindikator
Ställbar slaglängdsbegränsning
Minimum slaglängdskonfigurering
Ventilblockeringsskydd
Detektering av igensättning
Felsäkert läge
Diagnostik/registrering
Fördröjd uppstart

I/O-version:
+ 1 binär ingång, max 100 Ω, kabel max 10 m eller skärmad.
+ Utsignal

R24-version:
+ 1 binär ingång, max 100 Ω, kabel max 10 m eller skärmad.
+ 1 relä, max 1A, 30 VAC/VDC vid resistiv belastning.
+ Utsignal

Felsäker funktion:

Konfigurerbart för slaglängdspositionering vid strömavbrott till helt ut- eller indragen spindel eller mellanläge.

Matningsspänning:

24 VAC/VDC ±15%.
Frekvens 50/60 Hz ±3 Hz.

Effektförbrukning:

Topp: < 6.6 VA (VAC); < 3.2 W (VDC)
Drift: < 2.0 VA (VAC); < 0.9 W (VDC)
Standby: < 1.4 VA (VAC); < 0.45 W (VDC)
Toppförbrukning sker under en kort period efter strömavbrott för att ladda kondensatorerna.

Insignal:

0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
Hysteres för känslighet 0,1-0,5 VDC.
Lågpassfilter för 0,33 Hz.
Proportionell:
0-10, 10-0, 2-10 eller 10-2 VDC
Proportionell, förskjutet område:
0-5, 5-0, 5-10 eller 10-5 VDC.
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 eller 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 eller 10-6 VDC.
Proportionell, dubbelområde (change-oversystem):
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC,
0-4.5 / 5.5-10 VDC eller
2-5.5 / 6.5-10 VDC.
Förvald inställning: Proportionell 0-10 VDC.

Utsignal:

0(2)-10 VDC, max 8 mA, min 1,25 kΩ.
Områden: Se “Insignal”.
Förvald inställning: Proportionell 0-10 VDC.

Karakteristik:

Linjär, EQM 0,25 och inverterad EQM 0,25.
Förvald inställning: Linjär.

Hastighet:

10 s/mm

Felsäkerhetsfunktion fördröjning:

Justerbart mellan 0 och 10 sekunder.
Förvald inställning: 2 s

Stabiliseringsfördröjning av strömförsörjning:

Justerbart mellan 1 och 5 sekunder.
Förvald inställning: 2 s

Laddningstid:

< 20 s

Ställkraft:

160/200 N

Självjusterande för IMI Hydronic Engineerings ventiler.

Temperatur:

Mediatemperatur: max 120 °C
Driftmiljö: 0 till +50 °C (5-95 % RH, icke-kondenserande)
Förvaring: -20 till +50 °C (5-95 % RH, icke-kondenserande)

Kapslingsgrad:

IP54

(alla positioner)

(enligt EN 60529)

Skyddsklass:

(Enligt EN 61140)

III (SELV)

Kabel:

1, 2 eller 5 m. Halogenfri med ändhylsor.
Brandklass: B2ca – s1a, d1, a1 enligt EN 50575.
Typ LiYY, 5x0.25 mm2.
Reläkabel (R24-version):
1, 2 eller 5 m. Halogenfri med ändhylsor.
Brandklass: B2ca – s1a, d1, a1 enligt EN 50575.
Typ LiYY, 3x0.34 mm2.

Slaglängd:

6,9 mm

Automatisk detektering av ventilens ändlägen (slaglängdsdetektion).

Ljudnivå:

Max 30 dBA

Vikt:

I/O:
0,20 kg, 1 m.
0,25 kg, 2 m.
0,38 kg, 5 m.
R24:
0,28 kg, 1 m.
0,38 kg, 2 m.
0,67 kg, 5 m.

Anslutning mot ventil:

Överfallsmutter M30x1,5.

Material:

Kåpa: PC/ABS GF8
Hus: PA GF40.
Överfallsmutter: Förnicklad mässing.

Färg:

Vit RAL 9016, grå RAL 7047.

Märkning:

Etikett: IMI TA, CE, produktnamn, artikelnummer och teknisk specifikation.

CE-certifiering:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Produktstandard:

EN 60730.

Artiklar – TA-Slider 160 Fail-safe I/O

TA-Slider 160 Fail-safe I/O

Insignal: 0(2)-10 VDC

Med binär ingång, utsignal VDC

Kabellängd [m]
Matningsspänning
RSK nr
EAN
Artikelnr
Halogenfri kabel
1
24 VAC/VDC
480 87 73
5902276898709
322224-10614
2
24 VAC/VDC
480 87 74
5902276898716
322224-10615
5
24 VAC/VDC
480 87 75
5902276898723
322224-10616

Artiklar – TA-Slider 160 Fail-safe R24

TA-Slider 160 Fail-safe R24

Insignal: 0(2)-10 VDC

Med binär ingång, utsignal VDC och relä 24V

Kabellängd [m]
Matningsspänning
RSK nr
EAN
Artikelnr
Halogenfri kabel
1
24 VAC/VDC
480 87 76
5902276898730
322224-10714
2
24 VAC/VDC
480 87 77
5902276898747
322224-10715
5
24 VAC/VDC
480 87 78
5902276898754
322224-10716

Kompletterande utrustning

TA-Dongle

För Bluetooth kommunikation med appen HyTune, överföringsinställningar och manuell förbikoppling.

RSK nr
EAN
Artikelnr
536 65 06
5901688828632
322228-00001

Fråga en expert


product