TA-Slider 500 BACnet/Modbus

IMI TA
Jämför
​​​​​​​ Digitalt konfigurerbart proportionellt push/pull-ställdon för Bus-kommunikation med BACnet MS/TP eller Modbus RTU – 500/300 N Digitalt konfigurerbara ställdon för Bus-kommunikation med BACnet MS/TP eller Modbus RTU och med ett brett utbud av inställningsmöjligheter ger hög flexibilitet för parameteranpassning på plats. Programmerbar, binär ingång, relä och justerbar max-slaglängd ger nya möjligheter till avancerad hydronisk styrning och injustering.

Praktisk, tillförlitlig inställning

Helt konfigurerbar med smartphone via Bluetooth och en TA-Dongle.

Helt konfigurerbar

Fler än 200 inställningsalternativ innebär att in- och utsignaler, binär ingång, relä, karakteristik och många andra parametrar kan konfigureras.

Enkel felsökning

Registrerar de tio senaste felen, för snabb och enkel felsökning.

Snabb kopiering av inställningar

Konfiguration av inställning kan kopieras snabbt från TA-Dongle till flera identiska TA-Slider ställdon.

Teknisk beskrivning

Funktion:

Proportionell styrning
Manuell förbikoppling (TA-Dongle)
Slaglängdsdetektion
Mode-, status- och lägesindikator
Ställbar slaglängdsbegränsning
Minimum slaglängdskonfigurering
Ventilblockeringsskydd
Detektering av igensättning
Felsäkert läge
Diagnostik/registrering
Fördröjd uppstart

BACnet/Modbus-version:
+ 1 binär ingång, max 100 Ω, kabel max 10 m eller skärmad.
+ 1 anslutning för temperaturgivare Pt1000.

BACnet/Modbus R24-version:
+ 1 binär ingång, max 100 Ω, kabel max 10 m eller skärmad.
+ 2 anslutningar för temperaturgivare Pt1000.
+ 1 relä, max 2 A, 30 VAC/VDC vid resistiv belastning.

Matningsspänning:

24 VAC/VDC ±15%.
Frekvens 50/60 Hz ±3 Hz.

Effektförbrukning:

Drift: < 3.0 VA (VAC); < 1.5 W (VDC)
Standby: < 1.5 VA (VAC); < 0.75 W (VDC)

Insignal:

Via BACnet/Modbus eller med styrning i hybridläge;
0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
Ställbar hystereskänslighet 0,1-0,5 VDC.
Lågpassfilter för 0,33 Hz.
Proportionell:
0-10, 10-0, 2-10 eller 10-2 VDC.
Proportionell, förskjutet område:
0-5, 5-0, 5-10 eller 10-5 VDC.
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 eller 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 eller 10-6 VDC.
Proportionell, dubbelområde (change-oversystem):
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
10-6.7 / 3.3-0 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC eller
10-7.3 / 4.7-2 VDC.
Förvald inställning: Via BACnet/Modbus. Vid hydridläge är insignal proportionell 0-10 VDC standard.

Utsignal:

Via BACnet/Modbus.

Karakteristik:

Linjär, EQM 0,25 och inverterad EQM 0,25.
Förvald inställning: Linjär.

Hastighet:

4 eller 6 s/mm.
Förvald inställning: 4 s/mm.

Ställkraft:

Push 500 N
Pull 300 N

Temperatur:

Mediatemperatur: max 120 °C
Driftmiljö: 0 till +50 °C (5-95 % RH, icke-kondenserande)
Förvaring: -20 till +70 °C (5-95 % RH, icke-kondenserande)

Kapslingsgrad:

IP54

(alla positioner)

(enligt EN 60529)

Skyddsklass:

(Enligt EN 61140)

III (SELV)

Kablar:

Separata halogenfria plug-in-kablar (se Kompletterande utrustning).
Typ LiYCY 5x0.34 mm2 (kabel A och B) och typ LiYY 6x0.34 mm2 (kabel C).
Brandklass: B2ca – s1a, d1, a1 enligt EN 50575.
Reläkabel (R24-version):
Typ LiYY 3x0.34 mm2.
1, 2 eller 5 m. Halogenfri med ändhylsor.
Brandklass: B2ca – s1a, d1, a1 enligt EN 50575.

Slaglängd:

16,2 mm

Automatisk detektering av ventilens ändlägen (slaglängdsdetektion).

Ljudnivå:

Max 30 dBA

Vikt:

BACnet/Modbus: 0,25 kg
BACnet/Modbus R24:
0,29 kg, 1 m reläkabel
0,33 kg, 2 m reläkabel
0,47 kg, 5 m reläkabel

Anslutning mot ventil:

Överfallsmutter M30x1,5.

Material:

Kåpa: PC/ABS GF8
Hus: PA GF40.
Överfallsmutter: Förnicklad mässing.

Färg:

Vit RAL 9016, grå RAL 7047.

Märkning:

Etikett: IMI TA, CE, produktnamn, artikelnummer och teknisk specifikation.

CE-certifiering:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Produktstandard:

EN 60730.

Artiklar - TA-Slider 500 BACnet/Modbus

TA-Slider 500 BACnet/Modbus

Insignal: Via Bus eller 0(2)-10 VDC

Med binär ingång och 1 anslutning för temperaturgivare Pt1000

Bus
RSK nr
EAN
Artikelnr
BACnet
480 87 29
5901688824009
322225-13011
Modbus
480 87 30
5901688823781
322225-12011

Artiklar - TA-Slider 500 BACnet/Modbus R24

TA-Slider 500 BACnet/Modbus R24

Insignal: Via Bus eller 0(2)-10 VDC

Med binär ingång, 2 anslutningar för temperaturgivare Pt1000 och relä 24V

Längd reläkabel [m]
Bus
RSK nr
EAN
Artikelnr
Med halogenfri reläkabel
1
BACnet
480 87 31
5901688829059
322225-13314
2
BACnet
480 87 32
5901688829066
322225-13315
5
BACnet
480 87 33
5901688829073
322225-13316
1
Modbus
480 87 34
5901688824092
322225-12314
2
Modbus
480 87 35
5901688824108
322225-12315
5
Modbus
480 87 36
5901688824115
322225-12316

Kompletterande utrustning

Plugin-kablar

A: För anslutning av den första TA-Slider 160/500 BACnet eller Modbus i daisy chain till Bus.
B: För anslutning mellan två ställdon i daisy chain.
C: För att möjliggöra hybridläge eller extra strömförsörjning om daisy chain är lång.

Kabellängd [m]
RSK nr
EAN
Artikelnr
Halogenfri kabel
Typ A
1,5
5902276898228
322042-80012
5
5902276898235
322042-80013
10
5902276898242
322042-80014
Typ B
1,5
5902276898259
322042-80015
5
5902276898266
322042-80016
10
5902276898273
322042-80017
Typ C
1,5
5902276898280
322042-80018
5
5902276898297
322042-80019
10
5902276898303
322042-80020

TA-Dongle

För Bluetooth kommunikation med appen HyTune, överföringsinställningar och manuell förbikoppling.

RSK nr
EAN
Artikelnr
536 65 06
5901688828632
322228-00001

Fråga en expert


product