TA-Slider 750 Fail-safe Plus

IMI TA
Jämför
​​​​​​​ Digitalt konfigurerbart proportionellt push-ställdon med elektrisk felsäkerfunktion – 750 N Digitalt konfigurerbara felsäkra ställdon för alla reglersystem med eller utan change-over-funktion. Många inställningsmöjligheter ger hög flexibilitet för parameteranpassning på plats. Programmerbar, binär ingång, relä och justerbar max-slaglängd ger nya möjligheter till avancerad hydronisk styrning och injustering.

Helt konfigurerbar felsäkerhet

Konfigurering av slaglängdsposition (utdragen, indragen eller i mellanliggande position) samt fördröjningsfunktion för att gå in i eller lämna felsäker funktion för en tillförlitlig och optimal felsäkerhetsfunktion.

Praktisk, tillförlitlig inställning

Helt konfigurerbar med smartphone via Bluetooth och en TA-Dongle.

Helt konfigurerbar

Fler än 200 inställningsalternativ innebär att in- och utsignaler, binär ingång, relä, karakteristik och många andra parametrar kan konfigureras.

Enkel felsökning

Registrerar de tio senaste felen, för snabb och enkel felsökning. Dessutom finns in funktionskontroll för felsäkerhetsfunktionen.

Teknisk beskrivning

Funktion:

Elektrisk felsäkerfunktion
Proportionell styrning
3-punktsreglering
On-off-reglering
Manuell förbikoppling
Slaglängdsdetektion
Mode-, status- och lägesindikator
Utsignal VDC
Ställbar slaglängdsbegränsning
Minimum slaglängdskonfigurering
Ventilblockeringsskydd
Detektering av igensättning
Felsäkert läge
Diagnostik/registrering
Fördröjd uppstart

Med reläkort
+ 1 binär ingång, max 100 Ω, kabel max 10 m eller skärmad
+ 2 reläer, max 3A, 30 VDC/250 VAC vid resistiv belastning
+ Utsignal i mA

Felsäker funktion:

Konfigurerbart för slaglängdspositionering vid strömavbrott till helt ut- eller indragen spindel eller mellanläge.

Matningsspänning:

24 VAC/VDC ±15%.
100-240 VAC ±10%.
Frekvens 50/60 Hz ±3 Hz.

Effektförbrukning:

Topp: < 18,4 VA (VAC); < 9,1 W (VDC)
Drift: < 9 VA (VAC); < 4,8 W (VDC)
Standby: < 1,6 VA (VAC); < 0,7 (VDC)
Toppförbrukning sker under en kort period efter strömavbrott för att ladda kondensatorerna.

Insignal:

0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
Ställbar känslighet 0,1-0,5 VDC.
Lågpassfilter för 0,33 Hz.
0(4)-20 mA Ri 500 Ω.
Proportionell:
0-10, 10-0, 2-10 eller 10-2 VDC
0-20, 20-0, 4-20 eller 20-4 mA
Proportionell, förskjutet område:
0-5, 5-0, 5-10 eller 10-5 VDC
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 eller 10-5,5 VDC
2-6, 6-2, 6-10 eller 10-6 VDC
0-10, 10-0, 10-20 eller 20-10 mA
4-12, 12-4, 12-20 eller 20-12 mA
Proportionell, dubbelområde (change-oversystem):
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
10-6.7 / 3.3-0 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC eller
10-7.3 / 4.7-2 VDC.
Förvald inställning: Proportionell 0-10 VDC.

Utsignal:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kΩ.
0(4)-20 mA, max. 700 Ω.
Områden: Se "Insignal".
Förvald inställning: Proportionell 0-10 VDC.

Karakteristik:

Linjär, EQM 0,25 och inverterad EQM 0,25.
Förvald inställning: Linjär.

Hastighet:

3, 4, 6, 8, 12 eller 16 s/mm
Förvald inställning: 3 s/mm

Felsäkerhetsfunktion fördröjning:

Justerbart mellan 0 och 10 sekunder.
Förvald inställning: 2 s

Stabiliseringsfördröjning av strömförsörjning:

Justerbart mellan 1 och 5 sekunder.
Förvald inställning: 2 s

Laddningstid:

< 60 s

Ställkraft:

750 N

Temperatur:

Mediatemperatur: 0 till +120 °C
Driftmiljö: 0 till +50 °C (5-95 % RH, icke-kondenserande)
Förvaring: -20 till +50 °C (5-95 % RH, icke-kondenserande)

Kapslingsgrad:

IP54

(alla positioner)

(enligt EN 60529)

Skyddsklass:

(enligt EN 61140)
100-240 VAC: Klass I
24 VAC/VDC: Klass I

Slaglängd:

22 mm

Automatisk detektering av ventilens ändlägen (slaglängdsdetektion).

Ljudnivå:

Max 40 dBA

Vikt:

1,6 kg

Anslutning mot ventil:

Med två M8-skruvar och snabbkoppling mot spindeln.

Material:

Hölje: PBT
Fäste: Alu EN44200

Färg:

Orange RAL 2011, grå RAL 7043.

Märkning:

IMI TA, produktnamn, artikelnummer och teknisk specifikation.
LED-indikatorbeskrivning.

CE-certifiering:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Produktstandard:

EN 60730.

(för bostads- och industriområden)

Kabel:

Ledarens tvärsnittsarea*: 0,5-2,0 mm2.
Skyddsklass I: H05VV-F eller motsvarande
Skyddsklass III: LiYY eller motsvarande

*) OBS: Kabelareor måste dimensioneras med hänsyn till förbrukning och kabellängd, så att inte spänningen till ställdonet inte understiger 20,4 VAC/VDC (24 VAC/VDC minus 15%).
Vid VDC styrsignal för 24 VAC/VDC ställdon ska spänningstappet vid neutral vara mindre än den definierade hysteresen för VDC styrsignal.

Artiklar

TA-Slider 750 Fail-safe Plus

Insignal: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punkt, on-off

Med binär ingång, reläer, utsignal mA

Matningsspänning
RSK nr
EAN
Artikelnr
24 VAC/VDC
5902276898822
322226-10319
100-240 VAC
5902276898839
322226-40319

Kompletterande utrustning

TA-Dongle

För Bluetooth kommunikation med appen HyTune, överföringsinställningar och manuell förbikoppling.

RSK nr
EAN
Artikelnr
536 65 06
5901688828632
322228-00001

Tillbehör

Spindelvärmare

Inklusive axelförlängare och förlängda skruvar.
Temperaturområde till -10°C.
Spänning 24 VAC ±10%, 50/60 Hz ±5%.
Effekt PN cirka 30 W.
Ström 1,4 A.
Yttemperatur max. 50°C.

Till ventil
DN
L
H
W
D
RSK nr
EAN
Artikelnr
146
49
70
30
TA-Modulator
40-50
-
3831112534841
322042-80011
TA-Modulator
65-125
-
3831112534834
322042-80010
TA-Modulator
150
-
68-013-015
TA-FUSION
32-50
-
3831112533509
322042-80901
TA-FUSION
65-150
-
3831112533448
322042-81400
KTM 512
15-50
-
3831112533431
322042-80900
KTM 512
65-125
-
3831112533455
322042-81401

Fråga en expert


product